Search results for "आसेन्‌"

आसेन्‌ [asen‌] क्रि.वि. 1पहिले before, for the first time, in the beginning, in olden times, in ancient time
ना इस्‍कुल आसेन्‌ आनि टोकुबा टालाङिडोक्‌ चोक्‍बालाक्‌॥ यो स्‍कूल पहिले हाम्रो हजुर बाको पालामा नै बनाएको हो। (sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.)
2हिजो yesterday, the last day
आसेन्‌ माकेबोरा खाम्‍डुङ्‌नाङा आकेङ्‌रोक्‌ खोरोरो रोसाडे॥ हिजो मकै भटमास चपाउँदा मेरो दाँत नै सबै झर्यो। (sem. domains: 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली.)
Comments (0)

 

आसेन्‌ युसा [asen‌ jusa] क्रि.वि. हिजो राती yesterday night
Comments (0)

 

आसेन्‌ हाट्‌ले [asen‌ haʈ‌le] क्रि.वि. हिजो आज nowadays, in the present days
(sem. domains: 6.2.1.2.1 - आलु उपार्जन.)
Comments (0)

 

आसेन्‌ हाले [asen‌ hale] क्रि. प. हिजो आज nowadays, in the present days
Comments (0)

 

आसेन्‌-आसेन्‌ [asen‌-asen‌] क्रि.वि. पहिले पहिले one upon a time (sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.)
Comments (0)

 

आसेन्‍ना माइना [asen‍na maina] क्रि.वि. गत महिना last month (sem. domains: 8.4.1.4 - महिना.)
Comments (0)

 

आसेन्‍न् लेम्बा [asen‍n lemba] क्रि.वि. हिजोको दिन yesterday
Comments (0)

 

आसेन्‍ले [asen‍le] क्रि.वि. 1हिजो अस्‍ती recently, in the last few days
2हाल साल 3थोरै समय पहिले
Comments (0)

 

आसेन्‌लोक्‌ [asen‌lok‌] क्रि.वि. अस्‍ति नै (sem. domains: 8.4.5.1.2 - पहिलो.)
Comments (0)

 

आइलोक्‌ [ailok‌] क्रि.वि. 1ठिक्‍कै हो maybe alright (sem. domains: 8.1.5.8 - दुरुस्‍त.) 2हो नि आउसा याप्‌मिचिलोक्‌ खेइन्‍गा लोनाँनाआइलोक्‌ आपिगाना टे? हिजो राती मानिसहरूसँग झगडा गर्नु हुँदैन भन्‍दा ठिक्‍कै हो भन्‍थ्‍यो त। 3हो त आसेन्‌ कापाङ्‌ धनकुटा इ लोनाँना आइलोक्‌ आपिगाना हाट्‌लेम्‍बाक्‌माखाक्‌ आपिक्‍ना टे? अस्‍ति तिम्रो घर धनकुटा हो भन्‍दा हो त भन्‍थ्‍यो अहिले चाहिँ होइन भन्‍छौ?
Comments (0)

 

आङा [aŋa] सर्व. 1 I, me
आङा लेम्‍बा लेम्‍बा एडोक्‌ इस्‍कुलङि पढाँ लिङा खाट्‌नाना॥ म दिउँसो दिउँसो मात्रै स्कूलमा पढ्न जान्छु (sem. domains: 2 - व्‍यक्ति.)
2मैले आङा आसेन्‌ युसा ओचाफेन्‍ना सेम्‍माङ्‌ माक्‍टुङे॥ मैले हिजो राती नराम्रो सपना देखेँ।
Comments (0)

 

फेप्‍मा [pʰep‍ma] 1ना. पाद fart, breaking wind from the anus
(sem. domains: 1.2.3.3 - ग्‍याँस.)
2क्रि. लुछ्‍नु to pull out by force, to tear out, to snatch
, pull out, snatch, pluck, claw
टाँकि घाँसा चेप्‍मा लिनिना फेप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ टाँकीको घाँस काट्‌नु हुँदैन लुछ्‌नु पर्छ। (sem. domains: 2.2.1 - सास.)
3क्रि. पुराइ दिनु ना भाम्‍भाङ्‌माना डाबे आसेन्‌ आप्‍बालाक्‌ फेप्‍मा कोन्‌निगै? यो काकाको खुकुरी हिजो ल्‍याएको पुराइ दिनु पर्दैन?
Comments (0)