Search results for "ओओ"

ओओ [oo] ना. 1शिशु infant, baby
(sem. domains: 4.1.2 - मानिसको प्रकार, 1.1.1.3 - ग्रह.)
2बच्‍चा baby, child
(sem. domains: 4.1.9.1.4 - छोरा, छोरी, 8.2.1 - सानो, 8.4.6.5.2 - बुढो.)
3बालक child, small boy, lad, babe, infant
(sem. domains: 2.6.4.1 - शिशु.)
Comments (0)

 

आङ्‌मा [aŋ‌ma] क्रि. 1उखेल्‍नु to pull up, to tear up by the roots, to uproot
चामा लालिक्‌ आङ्‌मा खेरोक्‌ युङ्‌ग्‍वा॥ धानको बिउ उखेल्‍नु त्‍यति कै छ। (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.2.4.2 - वनस्‍पतिहरू उखेल्‍नु.)
2ढल्‍नु to fall down, to lie down, to decline
(sem. domains: 3.5.4.6 - मौखिक परम्‍परा.)
3सहनु to bear, to tolerate, to endure, to suffer, to have patience, to put up with
ना ओओङा आड्‌डिक्‌ ठेना याङ्‌छामा आङ्‌मा आङ्‌डुए॥ यो बालकले अति ठूलो दुःख सहनु सहायो। (sem. domains: 3.4.1.2.1 - आराम, 7.2.1.5.1 - चिप्‍लनु, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 4.3.1.5 - धैर्यवान.)
4उखेलिनु to be pulled up, to be torn up by the roots, to be uprooted
चिप्‍चोबा उभुङ्‌मा आङ्‌माडोक्‌ कोन्‍नेट्‌नि आप्‍पे आङ्‌सा खाडे॥ उतिसको बोट उखेल्‍नु नै परेन आफै उखेलिएर गयो। (sem. domains: 3.5.4.6 - मौखिक परम्‍परा, 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
Comments (0)

 

टाम्‍पाक्मा [ʈam‍pakma] क्रि. 1खोस्रिनु to scrape, to scratch वाङा यानाम्‌ टाम्‍पाक्टुङ्‌ जोम्‌ टेल्‍लाङ्‌टेप्‌ छिन्‍डुएसुए॥ कुखुराले बिस्‍कुन खोस्रेर सबै आँगन भरि छरपस्‍ट‍ परेको छ। (sem. domains: 6.3.6.1 - कुखुरा.) 2बामे सर्नु to crawl ना ओओ हाट्‌लेउम्‌ टाम्‍पाक्‍मा हिना लिसेना रैछो॥ यो बालक अब त बामे सर्न सक्‍ने भए छ।
Comments (0)