Search results for "ओक्‌टुरु"

ओक्‌टुरु [ok‌ʈuru] ना. ठोक् ठोके चरो a kind of birds (sem. domains: 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना.)
Comments (0)

 

ओक्‍टुरुक्‍वा [ok‍ʈuruk‍wa] ना. ठोक ठोके चरो a kind of birds
Comments (0)