Search results for "किडाङ्‌"

किडाङ्‌ [kiɖaŋ‌] ना. मुस्‍लि (धान कुट्‍ने साधन) piston (sem. domains: 5.1.1 - फर्निचर (सज्जा सामग्रीहरू), 5.2.1.2.3 - पीठो पिंध्‍नु.)
Comments (0)