Search results for "कोमा"

कोमा [koma] 1वि. तातो hot, warm, heat, hotness,
खाम्‌ कोमा ठालाङ्‌ चोगुए॥ जमिन तातो हुन शुरु गर्यो। (sem. domains: 4.4.2 - संकट, 2.5.6.2 - ज्‍वरो, 1.1.1 - सूर्य.)
2वि. न्यानो warm
(sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा.)
3क्रि. रुङ्‍नु याक्‍साङि टाउँबाचि कोमा कोछुबा रेक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ गोठमा बाँदरहरू रुङ्‌नु वा कुर्नु कुकुर बाँध्‍नु पर्छ। (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 2.5.6.2 - ज्‍वरो, 8.3.4.1 - चिसो, 8.3.7.8.4 - कुहिन नदिनु, सुरक्षित राख्‍नु, 7.2.2.5.1 - झर्नु, 2.3.1.2 - पहरा दिनु (हेर्नु).) 4क्रि. तातिनु to be heated
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
5क्रि. लड्‍नु to contend, to fall over, to fall down
ना याप्‌मि इङा टेडुङ्‌ कोमा ठालाङ्‌ चोगुए॥ यो मानिस जाँडले मातेर लड्‌नु थाल्‍यो। (sem. domains: 3.4.2.3.1 - चिढाउनु, 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु, 2.5.3 - चोट लागेको, 4.4.2.3 - दुर्घटना.)
6क्रि. कुर्नु to keep watch or guard
(sem. domains: 6.1.2.2.5 - चीजको वास्‍था गर्नु.)
Comments (0)

 

कोमाढामा [komaɖʰama] क्रि. लडाई आउनु (sem. domains: 3.4.2.3 - रीस.)
Comments (0)

 

कोमाप्‍मा₁ [komap‍ma] क्रि. गुँडुल्‍किएर जानु (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)
Comments (0)

 

कोमाप्‍मा₂ [komap‍ma] क्रि. 1गुँडुल्‍किनु (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.) 2लडि जानु
Comments (0)

 

कोमायाक्‍मा [komajak‍ma] क्रि. प. 1रक्षा गर्नु (sem. domains: 7.4.5 - केही वस्‍तु राख्‍नु.) 2रुँगेर बस्‍नु
Comments (0)

 

कोलिक्‌ कोमाप्‍मा [kolik‌ komap‍ma] क्रि. प. गुड्‍किनु (sem. domains: 7.2.2.5 - तल सर्नु.)
Comments (0)

 

टाँगिलाङ्‌ कोमा [ʈãgilaŋ‌ koma] क्रि. प. 1पुर्लुक्‍कै लड्‍नु 2उत्‍तानो चित परेर लड्‍नु
Comments (0)

 

टाङ्‌गिलाङ्‌ कोमा [ʈaŋ‌gilaŋ‌ koma] क्रि. प. उत्‍तानो परेर लड्‍नु
Comments (0)