Search results for "क्‍या"

Comments (0)

 

क्‍यावाप्‍मा [k‍jawap‍ma] क्रि. तेल लगाउनु to apply oil (sem. domains: 5.4.2 - सौन्दर्य-प्रसाधन (श्रृङ्गार सामाग्रीहरू).)
Comments (0)

 

मेङ्‌मा [meŋ‌ma] क्रि. 1घुर्क्‍याउनु to show pretentious anger, to frown or show anger for nothing
(sem. domains: 3.4.1.1.2 - स्‍वआदर गर्नु.)
2ठुस्‍किनु be displeased, be dissatisfied
(sem. domains: 3.4.2.4.2 - घबराउनु.)
Comments (0)

 

लाम्‍क्‌यालिमा [lam‍k‌jalima] क्रि. लागी पर्नु (sem. domains: 4.2.1.6 - सहभागी हुनु.)
Comments (0)

 

हाक्‌याक्‌ [hak‌jak‌] ना. धेरै थुप्रो heap
Comments (0)

 

आम्‍मा [am‍ma] क्रि. 1सेक्‍नु to cook in oven, to bake, to roast, foment
(sem. domains: 1.3.3.1 - सुक्‍खा, 7.2.1.1.3 - उफ्रनु, 1.1.1 - सूर्य.)
2सेकाउनु to apply warmth and moisture to (a part of the body) to foment, to bake
लाङ्‌ होमे भोने मुक्‌ङि क्‍या नेक्‍सा मिहिङि आम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ खुट्‍टा सुनियो भने हातमा तेल लगाउँदै आगोमा सेकाउनु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
3हाम फाल्‍नु (sem. domains: 7.2.1.1.3 - उफ्रनु, 4.2.6.1 - खेल, 7.1 - चाल, भाव, 7.2.1.1.1 - कुद्‌नु.) 4उफ्रिनु याक्‍ठेरेक्लाम्‍मा यो होङ्‌ङि आम्‍मा लिनिना॥ भिरबाट तल खोलामा उफ्रिनु हुँदैन। (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.) 5उफ्रनु to jump, to spring, to hop, to leap
(sem. domains: 1.6.4.1 - जनावर हलचल.)
Comments (0)