Search results for "खेप्‌"

इप्‍पोक्‌ खेप्‌ [ip‍pok‌ kʰep‌] 1num दुई पल्‍ट twice time (sem. domains: 8.1.1.1.2 - दुई.) 2क्रि.वि. दुई चोटि twice time (sem. domains: 8.1.1.3 - समयको संख्या.)
Comments (0)

 

एक्‍के खेप्‌ [ek‍ke kʰep‌] क्रि.वि. एक चोटि once (sem. domains: 8.1.1.1.1 - एक.)
Comments (0)

 

एक्खेप्‌ [ekkʰep‌] क्रि.वि. एकपटक once
(sem. domains: 8.4.6.6 - एकपल्‍ट.)
Comments (0)

 

एखेप्‌ [ekʰep‌] क्रि.वि. 1एक चोटि once (sem. domains: 3.2.2 - सिक्‍नु.) 2एक पटक once
Comments (0)

 

खेप्‌ [kʰep‌] क्रि.वि. पटक time, occasion
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

खेप्‌ खेप्‌ [kʰep‌ kʰep‌] क्रि.वि. पटक पटक (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु.)
Comments (0)

 

खेप्‍टुन्‌ [kʰep‍ʈun‌] क्रि. नटाँस (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

खेप्‍ना [kʰep‍na] वि. टाँसिने
Comments (0)

 

खेप्‌निङ्‌ना [kʰep‌niŋ‌na] क्रि. टाँस्‍दिन (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.)
Comments (0)

 

खेप्‍मा [kʰep‍ma] क्रि. 1टाँग्‍नु to hang up, to suspend, to delay, to peel the rawhide (of a goat), to extract the outer skin
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.3.2.4.1 - झुन्‍ड्याउनु.)
2टाँस्‍नु to stick, to cling, to attach
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 1.2.2.1 - माटो, मैला.)
3टँसाउनु
Comments (0)

 

खेप्‍मामि [kʰep‍mami] ना. उधारो credit, debt, loan
Comments (0)

 

खेप्‍मामि लाप्‍मा [kʰep‍mami lap‍ma] क्रि. प. उधारो लिनु (sem. domains: 6.8.5 - उधारो लिनु.)
Comments (0)

 

जोम्‌ खेप्‌ [dzom‌ kʰep‌] क्रि.वि. धेरै पल्‍ट (sem. domains: 8.1.1.3 - समयको संख्या.)
Comments (0)

 

ठिक्खेप्‌ [ʈʰikkʰep‌] क्रि.वि. 1एक पल्‍ट once time (sem. domains: 8.1.1.3 - समयको संख्या.) 2एक पटक 3एक चोटि (sem. domains: 8.1.1.3 - समयको संख्या.)
Comments (0)

 

याप्‍मा खेप्‌ [jap‍ma kʰep‌] क्रि.वि. धेरै पल्‍ट many times (sem. domains: 8.1.1.3 - समयको संख्या.)
Comments (0)

 

लेखेप्‌ [lekʰep‌] ना. टाँसिनु to be stuck, to cling to
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

सुम्‍बोक्‌ खेप्‌ [sum‍bok‌ kʰep‌] क्रि.वि. तीन पल्‍ट (sem. domains: 8.1.1.3 - समयको संख्या.)
Comments (0)