Search results for "चेम्जेङ्‌"

चेम्जेङ्‌ [tsemdzeŋ‌] वि. 1फाँटिलो having open space; wide, extensive (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.) 2गहिरो नभएको
Comments (0)