Search results for "छुङ्‌माबिमा"

छुङ्‌माबिमा [tsʰuŋ‌mabima] क्रि. प. पोको पारिदिनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
Comments (0)