Search results for "छेट्‌मा"

छेट्‌मा [tsʰeʈ‌ma] क्रि. गारो लगाउनु (sem. domains: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू.)
Comments (0)

 

छेट्‌माटुमा [tsʰeʈ‌maʈuma] क्रि. पिसाब फेर्नु (sem. domains: 4.6.2.1 - विदेशी.)
Comments (0)