Search results for "जोम्‌ खेप्‌"

जोम्‌ खेप्‌ [dzom‌ kʰep‌] क्रि.वि. धेरै पल्‍ट (sem. domains: 8.1.1.3 - समयको संख्या.)
Comments (0)