Search results for "पुम्‍मा"

पुम्‍मा [pum‍ma] क्रि. 1गोड्‍नु (मकै अथवा अन्‍नपात) to weed, dig round the plants (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 2.6.2 - संभोग सम्‍बन्‍धहरू, 7.9.3 - बिगार्नु.) 2निचर्नु to press, to wring, to squeeze (sem. domains: 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु.)
Comments (0)

 

माके पुम्‍मा [make pum‍ma] क्रि. प. मकै गोड्‍नु (sem. domains: 6.2.1.1.3 - मकै उब्‍जाउनु.)
Comments (0)