Search results for "फेटुलो"

फेटुलो [pʰeʈulo] वि. कमजोर weak, feeble
(sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
Comments (0)