Search results for "भेट्‌लोक्‌"

भेट्‌लोक्‌ [bʰeʈ‌lok‌] वि. 1खुकुलो loose, not tight
(sem. domains: 7.3.4.4 - अँठ्याउनु, 8.3.1.6.3 - खुकुलो.)
2भुँडी भ्यात्‍त बहिरा निस्‍कनु (sem. domains: 8.3.1.6.3 - खुकुलो.) 3फितलो breakable, fragile
(sem. domains: 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
Comments (0)

 

भेट्‌लोक्‌ लिमा [bʰeʈ‌lok‌ lima] क्रि. प. खुकुलो हुनु (sem. domains: 8.2.7.2 - खुकुलो.)
Comments (0)