Search results for "मियुमा"

मियुमा [mijuma] 1वि. अपूरो incomplete, unfinished
(sem. domains: 8.1.5.6 - झण्‍डै.)
2क्रि. नपुग्‍नु 3क्रि. पुरा नहुनु (sem. domains: 8.1.7.2 - कमी हुनु.)
Comments (0)