Search results for "युङ्‌मा जेम्"

युङ्‌मा जेम् [juŋ‌ma dzem] ना. राख्‍ने वस्‍तु (sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)
Comments (0)