Search results for "योङ्‌गोट्‌मा"

योङ्‌गोट्‌मा [joŋ‌goʈ‌ma] क्रि. 1फारो गर्नु to economize (sem. domains: 6.8.4.7 - पैसा खर्च गर्नु.) 2साँच्‍नु to save up, to store
Comments (0)