Search results for "रुपा"

रुपा [rupa] ना. चाँदी silver
(sem. domains: 1.2.2.3 - धातु, 8.3.3.4 - चम्‍किलो, 5.1 - घरायसी समानहरू, 2.6.1.2 - विहे, 1.2.2 - पर्दाथ, वस्तु.)
Comments (0)