Search results for "लुङ्‌काछेट्‌"

लुङ्‌काछेट्‌ [luŋ‌katsʰeʈ‌] ना. डकर्मी mason, bricklayer
(sem. domains: 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.)
Comments (0)