Search results for "लेग्‍मा"

लेग्‍मा [leg‍ma] क्रि. 1चाट्‍नु to lick, to lap
(sem. domains: 2.3.3 - स्वाद, 4.2.6.1.1 - तास खेल.)
2सट्‍टामा जानु 3साट्‍नु to exchange, to barter, to change (money)
Comments (0)

 

उफारा [upʰara] ना. 1उपियाँ flea
वालोङ्‌डाङ्‌ङि उफारा उलिसेसे॥ कुखुराको खोरमा उपियाँ भएका छन्‌।
2आधा half
ठिक्‌ राङ्‌ उफारा चोक्‍मा लोङ्‌सा लेग्‍मा कोन्‌युक्‌॥ एक रुपैयाँ आधा बनाउनुको लागी साट्‌नु पर्छ।
Comments (0)