Search results for "लेप्‍मा"

ओटोप्‍माङ्‌ लेप्‍मा [oʈop‍maŋ‌ lep‍ma] क्रि. प. सँगै फ्याँक्‍नु
Comments (0)

 

ओयाक्‍लेप्‍मा [ojak‍lep‍ma] क्रि. रिस उठ्‍नु to be angry (sem. domains: 3.4.2.3.1 - चिढाउनु.)
Comments (0)

 

कालेप्‍मा [kalep‍ma] ना. रोपाहार (स्‍त्री) farmer (particularly woman) transplanting
Comments (0)

 

कोप्‍मालेप्‍मा [kop‍malep‍ma] क्रि. उठिहाल्‍नु (sem. domains: 7.2.3.1 - टाढा चल्‍नु.)
Comments (0)

 

खेरोक्‌ लेप्‍मा [kʰerok‌ lep‍ma] क्रि. प. त्यसै उडाउनु worthless spend; useless; excess
Comments (0)

 

ठेम्मालेप्‍मा [ʈʰemmalep‍ma] क्रि. 1खेती लाउनु (sem. domains: 6.2.1 - बढिरहेको बाली.) 2छरि हाल्‍नु
Comments (0)

 

पिम्‍मालेप्‍मा [pim‍malep‍ma] क्रि. 1दौडिहाल्‍नु (sem. domains: 7.2.3.1 - टाढा चल्‍नु.) 2भागिहाल्‍नु
Comments (0)

 

फ्‍याक्‌ लेप्‍मा [pʰ‍jak‌ lep‍ma] क्रि. प. कपाल छोड्‍नु (sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.)
Comments (0)

 

याक्‍लेप्‍मा [jak‍lep‍ma] क्रि. प. 1रिसले चूर हुनु (sem. domains: 3.4.2.3 - रीस.) 2रिस उठ्‍नु
Comments (0)

 

यासिलेप्‍मा [jasilep‍ma] क्रि. मुख छोड्‍नु (sem. domains: 3.5.1.6.2 - झगडा.)
Comments (0)

 

लाडिबो लेप्‍मा [laɖibo lep‍ma] क्रि. प. केरा रोप्‍नु (sem. domains: 6.2.1.4.2 - केरा उमार्नु.)
Comments (0)

 

लाप्‍माङ्‌ लेप्‍मा [lap‍maŋ‌ lep‍ma] क्रि. प. टाढा फाल्‍नु (sem. domains: 7.4.5.2 - फाल्‍नु.)
Comments (0)

 

लाम्‌टिमालेप्‍मा [lam‌ʈimalep‍ma] क्रि. 1हिँडिहाल्‍नु (sem. domains: 7.2.3.1 - टाढा चल्‍नु.) 2हिँडि जानु
Comments (0)

 

लिङ्‌गेॽवाङा लेप्‍मा [liŋ‌geʔwaŋa lep‍ma] क्रि. प. ढुङ्‍गाले हान्‍नु (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)
Comments (0)

 

लेप्‍मा [lep‍ma] क्रि. 1फ्याँक्‍नु to throw, to cast, to throw away, to fling, to hurl, to give up, to abandon
(sem. domains: 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१), 6.4.5.1 - जालले माछा मार्नु, 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 7.3.1.1 - फ्‍याँक्‍नु, 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ, 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)
2फाल्‍नु to throw, to throw away, to cast, to fling, to hurl, to displace, to squander, to give up
(sem. domains: 6.7.1.2 - खन्‍ने हातहतियार.)
3रिहा हुनु to release (sem. domains: 7.3 - चल्‍नु.) 4छोड्‍नु to leave, to give up, to let to go, to omit, to resign
(sem. domains: 7.4.5.1 - केही वस्‍तु छोड्‌नु.)
5फुकाउनु to untie, to unfasten, to let loose, to take off, to undo, to disentangle
(sem. domains: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु.)
6रोप्‍नु plant
(sem. domains: 6.2.1.6 - फूल उमार्नु.)
Comments (0)

 

लेप्‍माडिमा [lep‍maɖima] क्रि. छोडि पठाउनु (sem. domains: 4.4.4.6 - बन्‍धनदेखि स्‍वतन्‍त्र पार्नु.)
Comments (0)

 

सोक्‍मा लेप्‍मा [sok‍ma lep‍ma] क्रि. प. 1सास फाल्‍नु (sem. domains: 2.2.1 - सास.) 2प्राण त्याग्‍नु (sem. domains: 2.6.6 - मर्नु.)
Comments (0)

 

स्‍वालेप्‍मा [s‍walep‍ma] ना. अमिलो लहरे जातको वनस्‍पति
Comments (0)

 

चामा [tsama] 1ना. धान rice-plant, paddy, unhusked rice
बेसिङि चामा लेप्‍मा बेला लिसे॥ खेतमा धान रोप्‍ने समय भयो। (sem. domains: 5.2.3.1.1 - बियाँबाट खाना, 6.2.1.1 - अन्‍न उब्‍जाउनु, 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना, 6.2.6.2 - अन्‍न घट्ट.)
2ना. भात rice, boiled or cooked rice, meal, food
कान्‌छि झान्‍झा चामा ठुक्‍ङा पाङ्‌ङि खाडा॥ कान्‍छी बहिनी भात पकाउन घरमा जाऊ। (sem. domains: 5.2 - खाना, 2.6.1.2 - विहे.)
3क्रि. खानु to eat
(sem. domains: 5.2.2 - खानु, 5 - दैनिक जीवन, 3.5.6.3 - अनुहारको अभिव्‍यक्ति.)
4क्रि. भात खानु हामो युसा चामा चाङा होटेलङि खाडि ए॥ भरे बेलुकी भात खानु होटेलमा जाऊ है। (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन, 5.2.2.3 - भोज.)
Comments (0)