Search results for "लोक्‍मा"

लाङ्‌लोक्‍मा [laŋ‌lok‍ma] ना. बेहुला घरमा फर्किने बेलामा गरिने रीत (बिहेको पछिल्‍लो दिन)
Comments (0)

 

लोक्‍मा [lok‍ma] क्रि. 1उम्‍लनु to boil
(sem. domains: 1.2.3.1 - तरल पर्दाथ.)
2सापटी लिनु to borrow (sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)