Search results for "सिलाप्‍मा"

मिसिलाप्‍मा [misilap‍ma] क्रि. नसोध्‍नु (sem. domains: 3.5.1.5 - सोध्‍नु.)
Comments (0)

 

सिलाप्‍मा [silap‍ma] क्रि. 1सोध्‍नु to ask, to enquire, to query, to question
(sem. domains: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी, 3.5.1.5 - सोध्‍नु.)
2प्रश्‍न गर्नु (sem. domains: 3.5.4.3 - गाउँखाने कथा, 4.7.5.1 - अपराध अनुसन्‍धान.)
Comments (0)