Search results for "सिलिक्‍मा"

सिलिक्‍मा [silik‍ma] ना. खैंजडी tambourine
(sem. domains: 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू.)
Comments (0)