Search results for "सोक्‍मा पोमा"

सोक्‍मा पोमा [sok‍ma poma] क्रि. प. सास बढ्‍नु (sem. domains: 2.5.6.2 - ज्‍वरो.)
Comments (0)