Search results for "सोक्‍मा लुन्डुन्‍ना"

सोक्‍मा लुन्डुन्‍ना [sok‍ma lunɖun‍na] क्रि. प. 1काम गर्न नसक्‍नु (sem. domains: 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता.) 2सासले नभ्‍याउनु 3आँट गर्न नसक्‍नु 4तागत नपुग्‍नु
Comments (0)