Search results for "हाट्‌ले"

आसेन्‌ हाट्‌ले [asen‌ haʈ‌le] क्रि.वि. हिजो आज nowadays, in the present days
(sem. domains: 6.2.1.2.1 - आलु उपार्जन.)
Comments (0)

 

हाट्‌ले [haʈ‌le] क्रि.वि. 1आज today, this day, present time
(sem. domains: 8.4.6.2.1 - एकछिन अघि, 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली, 8.4.6.3.1 - अहिले, 3.1.2.3 - ध्‍यान, 8.4.1.2 - दिन, 1.1.3 - मौसम, 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.)
2अहिले now, at present
3अब now
(sem. domains: 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली, 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.)
Comments (0)

 

हाट्‌ले लिना [haʈ‌le lina] क्रि.वि. 1वर्तमान being, existing, present, instant, of recent time
(sem. domains: 8.4.6.5.5 - आधुनिक.)
2अब हुने 3आज हुने
Comments (0)

 

हाट्‌लेचा [haʈ‌letsa] क्रि.वि. अझै still
(sem. domains: 8.1.4 - धेरै.)
Comments (0)

 

हाट्‌लेचा चोक्‍मा [haʈ‌letsa tsok‍ma] क्रि. प. फेरी गर्नु (sem. domains: 8.4.7.2 - फेरि प्रारम्‍भ हुनु, 7.3.3.2 - केही वस्‍तु फर्कनु.)
Comments (0)

 

हाट्‌लेचा टेन्‍मा [haʈ‌letsa ʈen‍ma] ना. पुनः प्रसारण (sem. domains: 8.4.7.2 - फेरि प्रारम्‍भ हुनु.)
Comments (0)

 

हाट्‌लेचा टेम्‍मा [haʈ‌letsa ʈem‍ma] क्रि. प. 1पुनः छुनु (sem. domains: 8.4.7.2 - फेरि प्रारम्‍भ हुनु.) 2पुन: मान्‍नु
Comments (0)

 

हाट्‌लेडोक्‌ [haʈ‌leɖok‌] क्रि.वि. 1अहिले नै (sem. domains: 8.4.6.3.1 - अहिले.) 2अब, आज नै
Comments (0)

 

हाट्‌लेना [haʈ‌lena] ना. वर्तमान being, existing, present, instant, of recent time
(sem. domains: 8.4.6.5.5 - आधुनिक.)
Comments (0)

 

हाट्‌लेरोक्‌ [haʈ‌lerok‌] क्रि.वि. 1अहिले नै (sem. domains: 8.4.6.3.1 - अहिले.) 2आज नै
Comments (0)

 

हाट्‌लेलोक्‌ [haʈ‌lelok‌] क्रि.वि. 1आज नै (sem. domains: 8.4.6.3 - वर्तमान.) 2अहिले नै
Comments (0)

 

हाट्‌लेसेन्‌ [haʈ‌lesen‌] क्रि.वि. 1आज भोलि, आजकाल in these days, in a day or two
(sem. domains: 8.4.6.2.1 - एकछिन अघि.)
2हालै, हालसाल recently
(sem. domains: 8.4.6.3 - वर्तमान.)
3वर्तमान being, existing, present, instant, of recent time
(sem. domains: 8.4.6.3.1 - अहिले.)
Comments (0)

 

हाट्‌लेसेन्‍ना जामाना [haʈ‌lesen‍na dzamana] वि. आधुनिक current, of recent time, modern
(sem. domains: 8.4.6.5.5 - आधुनिक.)
Comments (0)

 

आइलोक्‌ [ailok‌] क्रि.वि. 1ठिक्‍कै हो maybe alright (sem. domains: 8.1.5.8 - दुरुस्‍त.) 2हो नि आउसा याप्‌मिचिलोक्‌ खेइन्‍गा लोनाँनाआइलोक्‌ आपिगाना टे? हिजो राती मानिसहरूसँग झगडा गर्नु हुँदैन भन्‍दा ठिक्‍कै हो भन्‍थ्‍यो त। 3हो त आसेन्‌ कापाङ्‌ धनकुटा इ लोनाँना आइलोक्‌ आपिगाना हाट्‌लेम्‍बाक्‌माखाक्‌ आपिक्‍ना टे? अस्‍ति तिम्रो घर धनकुटा हो भन्‍दा हो त भन्‍थ्‍यो अहिले चाहिँ होइन भन्‍छौ?
Comments (0)

 

आक्‍खेरि [ak‍kʰeri] 1क्रि.वि. आखिर last, final, latter, finally, eventually, at last, at length, in the long run, want, need
काम्प्‍युटर चाहाबा लिनिनानुङ्‌ इन्‍नेट्‌निङ्‌ आक्‍खेरि चाहाबा लिना रैछौ॥ कम्‍प्‍युटर चाहिँदैन भनेर किनिन आखिर चाहिने रहेछ। (sem. domains: 8.4.5.1.4 - अन्‍तिम.)
2वि. अप्‍ठयारो ओफाबामेङा हाट्‌ले आङा आक्‍खेरिङि ठाइसाङे॥ पैसा नभएर आज म अप्‍ठयारोमा परेको छु।
Comments (0)

 

आग्‍मा [ag‍ma] क्रि. 1फोड्‍नु break (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन.) 2चर्किनु crack
पाङ्‌ छिरुवाट्‌ङिना गारो आग्‍मा ठालाङ्‌ चोगुए॥ घर पछाडिको गारो चर्किन थाल्‍यो। (sem. domains: 1.1.3.8 - खडेरी.)
3फुट्‍नु to break, to crack, to explode, to burst out, to separate, to have dissension or dispute, to be perforated
आङा ओसेन्‌ लेन्‍ना एडोक्‌ पाङ्‌ लेङ्‌डुङ्‌ना हाट्‌लेलोक्‌ हिॽवाङा आग्‍मा उटुम्‌ चोगुए॥ मैले हिजो दिनमा मात्रै घर लिपेको थिएँ अहिले देखि नै फुट्‌नु थाल्‍यो। (sem. domains: 7.8.2 - चर्किनु.)
Comments (0)

 

आट्‌टुबुये [aʈ‌ʈubuje] ना. खुच्‍चिङ word used as the pretence or pretext of satisfaction at the suffering of others
आट्‌टुबुये, लोनाना रिङ्‌ आखेम्‍सुव्‍ट्‌टुन्‌ टे हाट्‌ले याङ्‌आछाडे॥ खुच्‍चिङ्‌, भनेको कुरा सुनिनस्‌ अहिले दु:ख पाइस्‌। (sem. domains: 3.4.1.2 - खुशी.)
Comments (0)

 

टाम्‍पाक्मा [ʈam‍pakma] क्रि. 1खोस्रिनु to scrape, to scratch वाङा यानाम्‌ टाम्‍पाक्टुङ्‌ जोम्‌ टेल्‍लाङ्‌टेप्‌ छिन्‍डुएसुए॥ कुखुराले बिस्‍कुन खोस्रेर सबै आँगन भरि छरपस्‍ट‍ परेको छ। (sem. domains: 6.3.6.1 - कुखुरा.) 2बामे सर्नु to crawl ना ओओ हाट्‌लेउम्‌ टाम्‍पाक्‍मा हिना लिसेना रैछो॥ यो बालक अब त बामे सर्न सक्‍ने भए छ।
Comments (0)

 

पेमा [pema] 1क्रि.वि. तेर्सो plain, not steep, slanting
पेमा लाम्‍बो लाम्‌टिमा टुक्‌निना॥ तेर्सो बाटो हिँड्‌नु सजिलो हुन्‍छ। (sem. domains: 8.3.1.4 - तेर्सो, 1.1.3.1 - बतास, 1.1.1.3 - ग्रह.)
2क्रि. उड्‍नु to fly up
वाजिलेट्‌ हाट्‌लेलाम्‍मा पेमा कोन्‌येट्‌॥ कुखुराको चाल आज देखि उड्‌नु खोज्‍दै छ। (sem. domains: 7.2.2 - दिशामा चल्‍नु, 1.2.2.1 - माटो, मैला, 1.1.3.1 - बतास, 7.2 - चल्‍नु.)
3क्रि. छाद्‍नु to vomit
, vomit, leak, overflow, speak under pressure
(sem. domains: 2.5.2.3 - पेटको रोग.)
Comments (0)