Search results for "छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु"

आ-आप्‍पे [a-ap‍pe] क्रि.वि. भिन्‍न separate, apart, split, broken, different, diverse, dissimilar, distinct, other, fraction
(sem. domains: 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु.)
Comments (0)

 

आप्‍पे आप्‍पे [ap‍pe ap‍pe] क्रि.वि. 1भिन्‍न भिन्‍न different (sem. domains: 8.5.1.5 - सम्‍पर्क.) 2फरक फरक (sem. domains: 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु, 8.1.7.1 - फाल्‍तु हुनु, 8.2.4 - फराकिलो.) 3आफैं आफैं
Comments (0)

 

आप्‍पेना पारा [ap‍pena para] वि. 1आफ्‍नै प्रकारको (sem. domains: 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु.) 2अनौठो strange, surprising, astonishing
(sem. domains: 4.9.4 - परोपकारी अलौकिक शक्ति.)
Comments (0)

 

आल्‍लाक्‍का [al‍lak‍ka] वि. अलग, छुट्‍टै separate, apart
(sem. domains: 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु.)
Comments (0)

 

चेम्‍बेलेङ्‌ हिमा [tsem‍beleŋ‌ hima] क्रि. प. छरपस्‍ट पार्नु to disseminate, to spread, to scatter (sem. domains: 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु.)
Comments (0)

 

छेल्बेल्‌ चोक्‍मा [tsʰelbel‌ tsok‍ma] क्रि. प. लथालिङ्‍ग पार्नु chaos (sem. domains: 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु.)
Comments (0)

 

छेल्‍बेल्‌ हिमा [tsʰel‍bel‌ hima] क्रि. प. छरपस्‍ट पार्नु to disperse, to scatter, to disseminate (sem. domains: 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु.)
Comments (0)

 

छेल्‍लेबेल्‍ले₁ [tsʰel‍lebel‍le ] वि. तितरबितर in a way of being scattered here and there
(sem. domains: 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु.)
Comments (0)

 

फेमा [pʰema] क्रि. 1फैल्याउनु to spread (sem. domains: 8.3.1.9 - फैलाउनु, पसार्नु.) 2पाद्‌नु to fart, to breaking wind 3फिँजाउनु to spread out, to disperse, to spread
(sem. domains: 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु.)
4उघार्नु to open, to uncover
Comments (0)

 

भाकाराक्‌ चोक्‍मा [bʰakarak‌ tsok‍ma] क्रि. प. भताभुङ्‍ग पार्नु (sem. domains: 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु.)
Comments (0)

 

भाकाराक्‌ नामा [bʰakarak‌ nama] क्रि. प. भताभुङ्‍ग छोड्‍नु (sem. domains: 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु.)
Comments (0)

 

भे फेमा [bʰe pʰema] क्रि. प. 1फैलाउनु to spread, to stretch out, to scatter
(sem. domains: 7.3.4.7 - फैलिनु.)
2फराकिलो पार्नु to make wide 3फिँजाउनु to spread out, to disperse, to spread
(sem. domains: 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु, 7.3.7.3 - फैलाउनु, दल्‍नु.)
Comments (0)

 

साम्मा [samma] क्रि. 1छुट्याउनु to separate, to sever, to set apart
(sem. domains: 3.2.6.2 - पहिचान गर्नु.)
2छुट्‍टिनु be separated from, go one's separate way., be separated, distinguished
3फुस्काउनु to loosen, to untie, to undo 4अलग गर्नु to separate (sem. domains: 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु.) 5विभाजन गर्नु to divide
Comments (0)