Search results for "दुरुस्‍त"

आइलोक्‌ [ailok‌] क्रि.वि. 1ठिक्‍कै हो maybe alright (sem. domains: 8.1.5.8 - दुरुस्‍त.) 2हो नि आउसा याप्‌मिचिलोक्‌ खेइन्‍गा लोनाँनाआइलोक्‌ आपिगाना टे? हिजो राती मानिसहरूसँग झगडा गर्नु हुँदैन भन्‍दा ठिक्‍कै हो भन्‍थ्‍यो त। 3हो त आसेन्‌ कापाङ्‌ धनकुटा इ लोनाँना आइलोक्‌ आपिगाना हाट्‌लेम्‍बाक्‌माखाक्‌ आपिक्‍ना टे? अस्‍ति तिम्रो घर धनकुटा हो भन्‍दा हो त भन्‍थ्‍यो अहिले चाहिँ होइन भन्‍छौ?
Comments (0)

 

एक्‍केउना [ek‍keuna] वि. 1उस्‍तै like that, resembling
(sem. domains: 8.1.5.8 - दुरुस्‍त.)
2एकनास similar, resembling, alike, equal
Comments (0)

 

गोक्लोक्‌ [goklok‌] वि. 1दुरुस्‍त right, correct, ready, proper, appropriate
(sem. domains: 8.1.5.8 - दुरुस्‍त.)
2सिङ्‍गो whole, uncut, entire, intact
3उस्‍तै like that, resembling
Comments (0)

 

घोक्‌लोक्‌ [gʰok‌lok‌] वि. 1दुरुस्‍त right, correct, ready, proper, appropriate
(sem. domains: 8.1.5.8 - दुरुस्‍त.)
2उस्‍तै like that, resembling
Comments (0)

 

छेम्बा [tsʰemba] वि. 1सत्य truthfulness, sincerity, reality, virtue, honesty
(sem. domains: 3.5.4.3 - गाउँखाने कथा, 7.2.1.6 - स्‍थिर, अस्‍थिर.)
2निश्‍चय certainty, assurance
, surety, certainty, determination, decision
(sem. domains: 3.5.1.3.5 - वास्‍तविक.)
3साँचो true, real, genuine
(sem. domains: 8.1.5.8 - दुरुस्‍त.)
4अवश्य surely, certainly, of course, without doubt
(sem. domains: 8.3.7.5 - महत्‍वपूर्ण.)
5पक्‍का firm
Comments (0)

 

छेम्‍बालोक्‌ [tsʰem‍balok‌] क्रि.वि. 1हो नि yes it is (sem. domains: 8.1.5.8 - दुरुस्‍त.) 2साँच्‍चै नै truthful
Comments (0)

 

योॽवा हिमा [joʔwa hima] क्रि. प. 1अनुकरण गर्नु to imitate, to duplicate (sem. domains: 8.3.5.6 - नक्‍कल.) 2नक्‍कल गर्नु 3अभिनय गर्नु 4जिस्‍क्याउनु to taunt, to provoke, to tease, to cause to play pranks
5नक्‍कल गर्नु (sem. domains: 8.1.5.8 - दुरुस्‍त, 8.3.5.5 - अनुकरण गर्नु, 3.4.1.1.5 - ढाँचा बढाउने (नक्कल पार्ने).)
Comments (0)

 

योॽवा हिम्‍मा [joʔwa him‍ma] ना. नक्‍कल गर्नु (sem. domains: 8.1.5.8 - दुरुस्‍त.)
Comments (0)

 

हिट्‌नाउक्टे [hiʈ‌naukʈe] क्रि.वि. 1त्यही त (sem. domains: 8.1.5.8 - दुरुस्‍त.) 2हो त
Comments (0)

 

हिट्‌नाउङ्‌ना [hiʈ‌nauŋ‌na] संयो. त्यसपछि after that (sem. domains: 8.1.5.8 - दुरुस्‍त.)
Comments (0)

 

हिट्‌नुङ्‌ [hiʈ‌nuŋ‌] संयो. 1अनि and, then, thereafter
(sem. domains: 8.4.5.2.1 - पछि.)
2 and, as well as
, and, as well as
3त्यसपछि after that (sem. domains: 8.1.5.8 - दुरुस्‍त.)
Comments (0)

 

हिट्‌नुङ्‌ङा [hiʈ‌nuŋ‌ŋa] संयो. 1त्यसपछि (sem. domains: 8.1.5.8 - दुरुस्‍त.) 2त्यसकारण therefore
Comments (0)