Search results for "भाषा"

आकि [aki] 1प्रश्‍न.वा. कति how much, how many
एलाह! चोमोलोङ्‌मा आकि ओचेट्‌नुना॥ अहो!सगरमाथा कति राम्रो छ। (sem. domains: 6.8.4.3 - मोल राख्‍नु, 3.5.3 - भाषा, 8.1 - परिमाण.)
2क्रि.वि. कस्‍तो of what kind, like what
ना मेन्‍झेमाउङ्‌ आकि पाराना रैछो॥ यी स्‍त्री कस्‍तो खालकी रहे छिन्‌।
Comments (0)

 

रिङ्‌ [riŋ‌] ना. 1भाषा language, tongue, dialect, speech, dialogue, conversation, colloquy
(sem. domains: 3 - भाषा र सोचाइ.)
2कुरा talk, conversation
(sem. domains: 3.5.1.3.6 - लम्‍ब्‍याउनु.)
3वचन speech, word
(sem. domains: 3.5.3 - भाषा.)
4शब्‍द word
(sem. domains: 3.5.3.1 - शब्‍द.)
Comments (0)