Search results for "स्‍वआदर गर्नु"

आङाएरो [aŋaero] क्रि.वि. एक्‍लै alone (sem. domains: 3.4.1.1.2 - स्‍वआदर गर्नु.)
Comments (0)

 

खिङ्‌ [kʰiŋ‌] ना. पित्‍त gall, bile
(sem. domains: 3.4.1.1.2 - स्‍वआदर गर्नु.)
Comments (0)

 

गिङ्‌मा [giŋ‌ma] क्रि. 1जाडोले कक्रिनु (sem. domains: 3.4.1.1.2 - स्‍वआदर गर्नु.) 2कठाङ्‌ग्रिनु‌ to freeze
Comments (0)

 

छिमा [tsʰima] क्रि. 1चुहुनु to leak, to drip (sem. domains: 1.3.2 - पानीको गति, 1.3.2.1 - बग्‍नु, 1.3.2.2 - खन्‍याउनु.) 2निखार्नु to take completely away, to finish up, to cleanse
(sem. domains: 1.3.2.3 - थोपा.)
3पालो पर्खिनु 4लुगाको पानी तर्नु (sem. domains: 3.4.1.1.2 - स्‍वआदर गर्नु.)
Comments (0)

 

छिम्‍मा [tsʰim‍ma] क्रि. 1छिर्किनु to sprinkle (sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.) 2छरपस्‍ट पार्नु to disperse, to scatter, to disseminate (sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.) 3छर्नु disperse, scatter, disseminate
(sem. domains: 6.1.2.2.6 - काम नलाग्‍ने वस्‍तु, फयाँकिएको वस्‍तु, 3.4.1.1.2 - स्‍वआदर गर्नु.)
Comments (0)

 

टिङ्‌मा [ʈiŋ‌ma] क्रि. 1लात हान्‍नु (sem. domains: 7.1.9 - शरीरको भाग चल्‍नु.) 2लत्‍ताले हान्‍नु (sem. domains: 3.4.1.1.2 - स्‍वआदर गर्नु.) 3खुट्‍टाले हान्‍नु (sem. domains: 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१), 7.7.3 - लात्ताले हान्‍नु, 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)
Comments (0)

 

मेङ्‌मा [meŋ‌ma] क्रि. 1घुर्क्‍याउनु to show pretentious anger, to frown or show anger for nothing
(sem. domains: 3.4.1.1.2 - स्‍वआदर गर्नु.)
2ठुस्‍किनु be displeased, be dissatisfied
(sem. domains: 3.4.2.4.2 - घबराउनु.)
Comments (0)

 

रिङ्‌मा [riŋ‌ma] 1वि. सुरिलो melody, (of voice) shrill, high-pitched
(sem. domains: 3.4.1.1.2 - स्‍वआदर गर्नु.)
2क्रि. बटार्नु to twist, to wring
(sem. domains: 5.6.4 - लुगा धुनु.)
3क्रि. मर्किनु (sem. domains: 2.5.3 - चोट लागेको.)
Comments (0)

 

सिङ्‌मा [siŋ‌ma] क्रि. 1सिँगान फाल्‍नु (sem. domains: 3.4.1.1.2 - स्‍वआदर गर्नु.) 2आन्‍द्रो सफा गर्नु
Comments (0)

 

हिङ्‌मा [hiŋ‌ma] क्रि. 1जिउनु live, survive, subsist
(sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
2बाँच्‍नु to live, to survive, to be saved, to be protected
(sem. domains: 2.6 - जीवन, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 4.4.3.7 - बाँचिरहनु, जीवित रहनु, 3.4.1.1.2 - स्‍वआदर गर्नु, 7.3.4.6 - समर्थन.)
Comments (0)