Search results for "विहे"

आङ्‌गुठि [aŋ‌guʈʰi] ना. 1औँठी ring
(sem. domains: 5.4.1 - गहना, 2.6.1.2 - विहे.)
2अँगुठी finger-ring
(sem. domains: 5.4.1 - गहना.)
Comments (0)

 

काल्‍ले कोङ्‌फि [kal‍le koŋ‌pʰi] ना. 1केटीको मामा (sem. domains: 2.6.1.2 - विहे.) 2साइत जुराउने
Comments (0)

 

घाहाना [gʰahana] ना. गहना ornament, adornment, jewellery
(sem. domains: 8.3.8 - सिंगारिएको, 2.6.1.2 - विहे.)
Comments (0)

 

चामा [tsama] 1ना. धान rice-plant, paddy, unhusked rice
बेसिङि चामा लेप्‍मा बेला लिसे॥ खेतमा धान रोप्‍ने समय भयो। (sem. domains: 5.2.3.1.1 - बियाँबाट खाना, 6.2.1.1 - अन्‍न उब्‍जाउनु, 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना, 6.2.6.2 - अन्‍न घट्ट.)
2ना. भात rice, boiled or cooked rice, meal, food
कान्‌छि झान्‍झा चामा ठुक्‍ङा पाङ्‌ङि खाडा॥ कान्‍छी बहिनी भात पकाउन घरमा जाऊ। (sem. domains: 5.2 - खाना, 2.6.1.2 - विहे.)
3क्रि. खानु to eat
(sem. domains: 5.2.2 - खानु, 5 - दैनिक जीवन, 3.5.6.3 - अनुहारको अभिव्‍यक्ति.)
4क्रि. भात खानु हामो युसा चामा चाङा होटेलङि खाडि ए॥ भरे बेलुकी भात खानु होटेलमा जाऊ है। (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन, 5.2.2.3 - भोज.)
Comments (0)

 

चेचे [tsetse] ना. मासु meat
(sem. domains: 2.1.7 - मासु, 2.6.1.2 - विहे.)
Comments (0)

 

पगारि [pʌgari] ना. मुख्‍य (दर्जा) turban (sem. domains: 2.6.1.2 - विहे.)
Comments (0)

 

फोॽइ [pʰoʔi] ना. पटुका cloth tied round the waist, waistband, girdle, belt, sash
(sem. domains: 5.3.3 - परम्‍परागत लुगाफाटा, 2.6.1.2 - विहे, 5.3.1 - पुरूषहरूको लुगाफाटा.)
Comments (0)

 

बाबारा [babara] ना. 1सेल रोटी (sem. domains: 5.2 - खाना, 5.2.3.4 - तयारी खाना.) 2रोटी bread
(sem. domains: 2.6.1.2 - विहे.)
Comments (0)

 

भ्‍या चोक्‍मा [bʰ‍ja tsok‍ma] क्रि. प. विवाह गर्नु to marriage (sem. domains: 2.6.1.2 - विहे.)
Comments (0)

 

मेख्‌लि [mekʰ‌li] ना. 1आठपहरिया जातिले लगाउने कपडा (स्‍त्री) (sem. domains: 5.3.2 - महिलाहरूको लुगाफाटा.) 2आठपहरिया महिलाले लगाउने एक प्रकारको लुगा (sem. domains: 5.3.4 - बिशेष अवसरको निम्‍ति लुगा.) 3महिलाको पहिरन (आठपहरिया जातिमा) (sem. domains: 2.6.1.2 - विहे.)
Comments (0)

 

रुपा [rupa] ना. चाँदी silver
(sem. domains: 1.2.2.3 - धातु, 8.3.3.4 - चम्‍किलो, 5.1 - घरायसी समानहरू, 2.6.1.2 - विहे, 1.2.2 - पर्दाथ, वस्तु.)
Comments (0)

 

लोट्‌निङ्‌ [loʈ‌niŋ‌] ना. 1लुगा cloth, clothing, dress, clothes, duds, cotton rug
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य, 6.6.1.1 - लुगा.)
2लुगा कपडा (sem. domains: 2.6.1.2 - विहे.)
Comments (0)

 

लोट्‌लिङ्‌ [loʈ‌liŋ‌] ना. 1लुगा cloth (sem. domains: 5.3 - लुगाफाटा.) 2लुगा कपडा (sem. domains: 2.6.1.2 - विहे.)
Comments (0)

 

सा [sa] ना. मासु flesh, meat
(sem. domains: 6.3.7 - पशु उत्‍पादन, 6.3.1.1 - गाईवस्तु, 2.1.7 - मासु, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 2.6.1.2 - विहे.)
Comments (0)

 

साम्‍मेङ्‌ [sam‍meŋ‌] ना. सुन gold
(sem. domains: 1.2.2.3 - धातु, 2.6.1.2 - विहे, 1.2.2 - पर्दाथ, वस्तु.)
Comments (0)

 

सिउरि [siuri] ना. बिहेको रीत पुऱ्याउने दिन (sem. domains: 2.6.1.2 - विहे.)
Comments (0)