Search results for "भरोसा"

आङ्‌मा [aŋ‌ma] क्रि. 1उखेल्‍नु to pull up, to tear up by the roots, to uproot
चामा लालिक्‌ आङ्‌मा खेरोक्‌ युङ्‌ग्‍वा॥ धानको बिउ उखेल्‍नु त्‍यति कै छ। (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.2.4.2 - वनस्‍पतिहरू उखेल्‍नु.)
2ढल्‍नु to fall down, to lie down, to decline
(sem. domains: 3.5.4.6 - मौखिक परम्‍परा.)
3सहनु to bear, to tolerate, to endure, to suffer, to have patience, to put up with
ना ओओङा आड्‌डिक्‌ ठेना याङ्‌छामा आङ्‌मा आङ्‌डुए॥ यो बालकले अति ठूलो दुःख सहनु सहायो। (sem. domains: 3.4.1.2.1 - आराम, 7.2.1.5.1 - चिप्‍लनु, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 4.3.1.5 - धैर्यवान.)
4उखेलिनु to be pulled up, to be torn up by the roots, to be uprooted
चिप्‍चोबा उभुङ्‌मा आङ्‌माडोक्‌ कोन्‍नेट्‌नि आप्‍पे आङ्‌सा खाडे॥ उतिसको बोट उखेल्‍नु नै परेन आफै उखेलिएर गयो। (sem. domains: 3.5.4.6 - मौखिक परम्‍परा, 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
Comments (0)

 

एङ्‌स्‍वा [eŋ‌s‍wa] 1वि. अन्‍तिम final, last
(sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 8.5.1.1.1 - पछाडि, 8.4.5.1.3 - अर्को, 8.4.5.2.1 - पछि, 8.6.1.1 - पछाडि.)
2वि. पछाडि behind, at the back of, the back
(sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 8.5.1.1.1 - पछाडि, 8.4.5.1.3 - अर्को, 8.4.5.2.1 - पछि, 8.6.1.1 - पछाडि.)
3क्रि.वि. पछि after, later, afterwards, later on, in the absence of
(sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय, 8.4.5.1.4 - अन्‍तिम.)
Comments (0)

 

ओक्‍कोडोना [ok‍koɖona] ना. तीतेपाती kind of plant having bitter leaves
(sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.)
Comments (0)

 

काँचा [kãtsa] ना. चुरा bangle, bracelet
(sem. domains: 8.3.8 - सिंगारिएको, 1.2.2.5 - गरगहना, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 5.4.1 - गहना.)
Comments (0)

 

कोरोङ्‌वारोङ्‌ [koroŋ‌waroŋ‌] पातलो thin, watery, weak, feeble
(sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.)
Comments (0)

 

खिन्‌जिरिक्‌ [kʰin‌dzirik‌] वि. जिङ्‍ग्रिङ्‍ग (sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.)
Comments (0)

 

खेक्‍मा [kʰek‍ma] क्रि. भुत्‍ते हुनु (sem. domains: 8.3.2.4 - भुत्ते, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 6.2.1.2 - जरा (जमिनमुनि लगाइने तरकारीहरू) उमार्नु.)
Comments (0)

 

गेङ्‌ना [geŋ‌na] 1वि. बाङ्‍गो bent, crooked, twisted, untoward, unfavourable, perverse
(sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो, 3.2.5.1.1 - भरोसा.)
2वि. कुप्रो hunchbacked, stooped
(sem. domains: 6.7.8 - सामानहरूको भागहरू.)
3क्रि.वि. ढल्‍केको (sem. domains: 8.3.1 - आकार.)
Comments (0)

 

चेप्‍मा [tsep‍ma] क्रि. 1काट्‍नु to cut
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 2.5.7 - रोग उपचार, 7.8.3 - काट्‌नु, 3.5.7.4 - प्रकाशित गर्नु, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 2.5.3 - चोट लागेको, 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)
2खुवाउनु to feed
(sem. domains: 5.2.2 - खानु, 6.3.2 - खेतमा हेरबिचार गर्नु.)
Comments (0)

 

टाङ्‌सुरिक्‌ [ʈaŋ‌surik‌] क्रि.वि. फुर्को tuft of yarn, tassel, tassel fastened to the plait of a woman's hair
(sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.)
Comments (0)

 

टाप्सुक्‌ [ʈapsuk‌] ना. 1खोस्‍टो shell, husk, sheath-like leaf, worthless thing
(sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.)
2अन्‍न, फल आदिका गेडा वा गुदीको बाहिरपट्‍टि रहने सुक्‍खा बोक्रो।
Comments (0)

 

टुक्‍मा [ʈuk‍ma] क्रि. 1गाह्रो हुनु (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 8.1.7.2 - कमी हुनु, 8.3.8.1 - साधरण, मामुली.) 2दुख्‍नु to ache, to hurt, to fall ill, to be sick, to have pain
, ache, hurt
(sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 3.1.2.1 - सतर्क.)
3कठिन हुनु (sem. domains: 3.2.4.2 - बुझ्‍न सकिने.) 4पुछ्‍नु to wipe, to erase, to cleanse
खोसेलाङा वाहिसुलि टुक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ खोस्‍टाले कुखुराको सुली पुछ्‌नु पर्छ। (sem. domains: 2.6.3 - जन्‍म, 6.6.5.1 - खिच्‍नु, रंगाउनु, 3.5.6.5 - रुनु, आँसु.)
5मेट्‍नु to wipe, to rub out, to efface, to wipe out, to erase, to delete, to expunge, to cancel, to clear off
छेप्बालाक्‌ रिङ्‌ नासा लिसे भोने टुक्‍मा कोन्‌युक्‌ हिट्‌नुङ्‌ आर्‌को छेप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ लेखेको कुरा बिग्रियो भने मेट्‌नु पर्छ र अर्को लेख्‍नु पर्छ। (sem. domains: 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
6बिरामी हुनु (sem. domains: 7.5.8 - साधरण, जटिल, 2.5.1 - बिरामी.) 7जोड्‍नु to add, to annex to join
(sem. domains: 7.5.2 - जोड्‌नु.)
8भेट्‍नु meet, come across, get, find
Comments (0)

 

टुखुमाङ्‌ [ʈukʰumaŋ‌] ना. बिरामी ill, sick
(sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.)
Comments (0)

 

टुबाठेबा [ʈubaʈʰeba] ना. पुर्खा ancestor, forefather, primogenitor, progenitor
(sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.)
Comments (0)

 

टोकाना [ʈokana] ना. 1पहिला (sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.) 2अगाडि before, in front of, formerly
, belt fastened round the neck of a horse
(sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 8.6.1 - सामु.)
3सम्‍मुख facing, in front of
(sem. domains: 8.5.1.5.1 - निकटतम.)
Comments (0)

 

ठोक्‍मा [ʈʰok‍ma] क्रि. 1जुध्‍नु fight encounter, clash
(sem. domains: 5.2.2.1 - टोक्‍नु, चपाउनु.)
2हान्‍नु to hit, to smite, to give a blow to, to strike, to shoot
3खन्‍नु to dig, to hollow out
(sem. domains: 7.8.6 - खन्‍नु.)
4जनावर ढुक्‍नु (sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.) 5गाँस्‍नु (टपरी वा अन्य गाँस्‍नु) (sem. domains: 4.1.7 - सम्‍बन्‍ध शुरु हुनु.) 6बाँझो खन्‍नु (sem. domains: 6.2 - कृषि.) 7थुक्‍नु to spit, to throw spittle
(sem. domains: 2.1.1.4 - मुख.)
Comments (0)

 

पाम्‍मा [pam‍ma] क्रि. 1कन्याउनु to scratch
(sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो, 7.2.4.8 - नक्‍सा, 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू, 3.1.2.1 - सतर्क.)
2कोतर्नु nibble
(sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.)
Comments (0)

 

पुजिराक्‌ [pudzirak‌] ना. झुप्पा, एकै ठाउँमा हुने विशेष bunch (sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.)
Comments (0)

 

फ्‍याक्‌ लेप्‍मा [pʰ‍jak‌ lep‍ma] क्रि. प. कपाल छोड्‍नु (sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.)
Comments (0)

 

फ्‍याक्‌ होप्‍मा [pʰ‍jak‌ hop‍ma] क्रि. प. 1कपाल धुनु (sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.) 2केश धुनु (sem. domains: 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु.)
Comments (0)

 

भेक्सुक्‌ [bʰeksuk‌] ना. कपाल छोड्‍नु to let hair down (sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.)
Comments (0)

 

मेलेक्‌ [melek‌] क्रि.वि. सपक्‍क in a way of fitting tightly, in a way of sticking to the body, by way as of parting (one's hair, etc)
(sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा, 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु.)
Comments (0)

 

रुप्‍मा [rup‍ma] क्रि. 1पिँध्‍नु to grind
(sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.)
2काट्‍नु to cut
(sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा, 6.2.4.4 - वनस्‍पतिहरू छाँट्‌नु.)
3छिनाउनु
Comments (0)

 

Comments (0)

 

लुक्‍मा [luk‍ma] 1क्रि. नासिनु to be ruined, to be destroyed
(sem. domains: 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 1.6.2 - पशुको भागहरू.)
2क्रि. मासिनु be destroyed
(sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा, 1.6.2 - पशुको भागहरू.)
3क्रि. खतम हुनु 4ना. कलेजो liver
Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >