Search results for "फ्‍याँक्‍नु"

आप्‍मा [ap‍ma] क्रि. 1हान्‍नु to hit, to smite, to give a blow to, to strike, to shoot
फिट्‌काउलिङा कुप्‌येट्‌ना वा आप्‍मा लिनिना॥ गुलेलीले ओथारोमा भएको कुरालाई हान्‍नु हुँदैन। (sem. domains: 7.3.1.1 - फ्‍याँक्‍नु, 3.2.2.6 - महशुस गर्नु.)
2आउनु to come
खान्‌ पाङ्‌डाड्‌बा चोक्‍ङा आप्‍मा कोन्‌यक्‌॥ तपाई पितृ पूजा गर्न आउनु पर्छ। (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन.)
3ल्याउनु to bring, to fetch
भिरगाउङिना साम्‍बोक्‌ बिबारेङे छोङ्‌सिङा आप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ भिरगाउँको कोदो बिहिबार हाटमा बेच्‍न ल्‍याउनु पर्छ। (sem. domains: 7.3.3 - कतै लानु.)
Comments (0)

 

इन्‍माडेमा [in‍maɖema] क्रि. 1हुत्‍त्याउनु to fling, to hurl (out, down, in), to throw away, to lay aside
(sem. domains: 8.5.2.6 - देखि, बाट, 7.3.1.1 - फ्‍याँक्‍नु.)
2ठेलि पठाउनु
Comments (0)

 

इम्‍माडिमा [im‍maɖima] क्रि. 1हुत्‍त्‍याउनु to throw away, to cast away, to reject, to lay aside, to discard
(sem. domains: 8.5.2.6 - देखि, बाट, 7.3.1.1 - फ्‍याँक्‍नु.)
2ठेलि पठाउनु
Comments (0)

 

लेप्‍मा [lep‍ma] क्रि. 1फ्याँक्‍नु to throw, to cast, to throw away, to fling, to hurl, to give up, to abandon
(sem. domains: 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१), 6.4.5.1 - जालले माछा मार्नु, 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 7.3.1.1 - फ्‍याँक्‍नु, 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ, 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)
2फाल्‍नु to throw, to throw away, to cast, to fling, to hurl, to displace, to squander, to give up
(sem. domains: 6.7.1.2 - खन्‍ने हातहतियार.)
3रिहा हुनु to release (sem. domains: 7.3 - चल्‍नु.) 4छोड्‍नु to leave, to give up, to let to go, to omit, to resign
(sem. domains: 7.4.5.1 - केही वस्‍तु छोड्‌नु.)
5फुकाउनु to untie, to unfasten, to let loose, to take off, to undo, to disentangle
(sem. domains: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु.)
6रोप्‍नु plant
(sem. domains: 6.2.1.6 - फूल उमार्नु.)
Comments (0)