Search results for "घबराउनु"

आबुइ [abui] वि.बो. 1तर्सिँदा बोलिने शब्‍द आबुइ! आङा आहिप्‍माङ्‌ याङ्‌डे॥ आम्‍मै! म त हिरिक्‍क भएँ 2हतास despair, loss of all hope, discouraged
(sem. domains: 3.4.2.4.2 - घबराउनु, 9.2.7 - बिष्मयादीवोधक.)
3आम्‍मै word used to express sudden fear, surprise or grief
Comments (0)

 

खोङ्‌डाङ्‌ [kʰoŋ‌ɖaŋ‌] ना. 1सुँगुरको चरो खाने काठको डुँड wooden manger (sem. domains: 3.4.2.4.2 - घबराउनु.) 2चारो दिनु डुँड manger (sem. domains: 6.3.1.4 - सुँगुर.)
Comments (0)

 

नामा [nama] क्रि. 1छोड्‍नु to leave, to give up, to let to go, to omit, to resign
(sem. domains: 4.1.7.1 - सम्‍बन्‍ध अन्‍त्‍य गर्नु, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 7.2.3.3 - छोड्‌नु, 1.6.4.1 - जनावर हलचल, 3.6.2 - विद्यालय, 3.3.1.8 - अभिलाषा, 4.3.3.3 - त्‍याग्‍नु, 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 3.4.2.4.2 - घबराउनु, 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु, 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 1.1.3.1 - बतास, 6.1.2.4.3 - छाड्‌नु, त्‍याग्‍नु, 7.9.3 - बिगार्नु, 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 4.2.1.8.2 - संस्‍था छोड्‌नु.)
2त्याग्‍नु to abandon, to forsake
(sem. domains: 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 7.4.6 - नहुनु.)
Comments (0)

 

मेङ्‌मा [meŋ‌ma] क्रि. 1घुर्क्‍याउनु to show pretentious anger, to frown or show anger for nothing
(sem. domains: 3.4.1.1.2 - स्‍वआदर गर्नु.)
2ठुस्‍किनु be displeased, be dissatisfied
(sem. domains: 3.4.2.4.2 - घबराउनु.)
Comments (0)

 

मोम्‍मा [mom‍ma] 1क्रि. जोगाउनु to save, to preserve, to protect
(sem. domains: 3.2.8 - प्रवृत्ति (अभिप्राय).)
2क्रि. लजाउनु to wear shame, to be ashamed, to feel shame, to be abashed, to be shy
3क्रि. उबार्नु to cause to be left over, to save
(sem. domains: 3.2.8 - प्रवृत्ति (अभिप्राय).)
4वि. सरम shame, bashfulness, shyness, modesty
, shame, prestige, hesitation
(sem. domains: 3.4.2.2.1 - सरम हुनु.)
5वि. लाज shame, modesty, shyness
(sem. domains: 3.4.2.4.2 - घबराउनु.)
6क्रि. उब्रिनु (sem. domains: 4.3.3.3 - त्‍याग्‍नु.) 7क्रि. फुर फुराउनु (sem. domains: 8.1.7.1 - फाल्‍तु हुनु.)
Comments (0)

 

मोम्‍मासिमा [mom‍masima] क्रि. प. 1लाज मान्‍नु (sem. domains: 3.4.2.2.1 - सरम हुनु.) 2लजाउनु to wear shame, to be ashamed, to feel shame, to be abashed, to be shy
(sem. domains: 3.4.2.4.2 - घबराउनु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 8.1.7.1 - फाल्‍तु हुनु, 3 - भाषा र सोचाइ.)
Comments (0)