Search results for "सुक्‍खा"

आम्‍मा [am‍ma] क्रि. 1सेक्‍नु to cook in oven, to bake, to roast, foment
(sem. domains: 1.3.3.1 - सुक्‍खा, 7.2.1.1.3 - उफ्रनु, 1.1.1 - सूर्य.)
2सेकाउनु to apply warmth and moisture to (a part of the body) to foment, to bake
लाङ्‌ होमे भोने मुक्‌ङि क्‍या नेक्‍सा मिहिङि आम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ खुट्‍टा सुनियो भने हातमा तेल लगाउँदै आगोमा सेकाउनु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
3हाम फाल्‍नु (sem. domains: 7.2.1.1.3 - उफ्रनु, 4.2.6.1 - खेल, 7.1 - चाल, भाव, 7.2.1.1.1 - कुद्‌नु.) 4उफ्रिनु याक्‍ठेरेक्लाम्‍मा यो होङ्‌ङि आम्‍मा लिनिना॥ भिरबाट तल खोलामा उफ्रिनु हुँदैन। (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.) 5उफ्रनु to jump, to spring, to hop, to leap
(sem. domains: 1.6.4.1 - जनावर हलचल.)
Comments (0)

 

चोप्‍मा [tsop‍ma] क्रि. सुक्‍नु to dry, to dry up, to become dry, to wither
(sem. domains: 1.3.3.1 - सुक्‍खा, 8.3.6.5 - नरम, निर्वल, 1.1.1 - सूर्य.)
Comments (0)

 

चोबाना [tsobana] क्रि.वि. 1सुक्‍खा dry, dried up, withered, drought
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
2सुकेको (sem. domains: 1.3.3.1 - सुक्‍खा.)
Comments (0)

 

फिम्‍मा [pʰim‍ma] क्रि. 1निचोर्नु squeeze, wring, press
(sem. domains: 1.3.3.1 - सुक्‍खा, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
2ङ्याक्‍नु (sem. domains: 5.6.4 - लुगा धुनु.) 3अँठ्याउनु to grab
(sem. domains: 7.7.4 - थिच्‍नु, 7.3.4.5 - हातको कार्यहरू.)
Comments (0)

 

फुक्‍को [pʰuk‍ko] 1वि. सुक्‍खा dry, dried up, drought
(sem. domains: 1.3.3.1 - सुक्‍खा.)
2क्रि.वि. सुकेको dry
Comments (0)

 

फोट्‌मा [pʰoʈ‌ma] 1क्रि. सुकाउनु to dry, to make dry
(sem. domains: 1.3.3.1 - सुक्‍खा, 1.3.2.1 - बग्‍नु, 1.3.2.2 - खन्‍याउनु.)
2क्रि. मिसिनु to be mixed
(sem. domains: 8.3.6 - वस्तु.)
3ना. मिश्रण mixture, mixing, infusion
4क्रि. मिसाउनु to mix, to put together, to blend, to mingle, to add to
(sem. domains: 7.5.3 - मिसाउनु.)
Comments (0)