Search results for "खाना पकाउने विधिहरू"

आम्‍मा [am‍ma] क्रि. 1सेक्‍नु to cook in oven, to bake, to roast, foment
(sem. domains: 1.3.3.1 - सुक्‍खा, 7.2.1.1.3 - उफ्रनु, 1.1.1 - सूर्य.)
2सेकाउनु to apply warmth and moisture to (a part of the body) to foment, to bake
लाङ्‌ होमे भोने मुक्‌ङि क्‍या नेक्‍सा मिहिङि आम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ खुट्‍टा सुनियो भने हातमा तेल लगाउँदै आगोमा सेकाउनु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
3हाम फाल्‍नु (sem. domains: 7.2.1.1.3 - उफ्रनु, 4.2.6.1 - खेल, 7.1 - चाल, भाव, 7.2.1.1.1 - कुद्‌नु.) 4उफ्रिनु याक्‍ठेरेक्लाम्‍मा यो होङ्‌ङि आम्‍मा लिनिना॥ भिरबाट तल खोलामा उफ्रिनु हुँदैन। (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.) 5उफ्रनु to jump, to spring, to hop, to leap
(sem. domains: 1.6.4.1 - जनावर हलचल.)
Comments (0)

 

उमा [uma] 1क्रि. पोल्‍नु to inflame, to burn, to scorch, to singe, to burn flesh, to bake (in the fire), to roast
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
2क्रि. रक्‍सी पोल्‍नु to make wine पाइले इङा ठुक्‍माउङ्‌ इमालिङ्‌ उमा कोन्‌युक्‌॥ पहिला जाँड पकाएर रक्‍सी पोल्‍नु पर्छ। 3ना. माउ mother of a four-footed animal, animal's mother dam, mother of a bird, head of a house or family
ना फाक्‌चिलेट्‌ उमा गोलो रैछो॥ यो सुँगुरको पाठा माउ/भुनी पो रहेछ। (sem. domains: 3.2 - सोच्‍नु.)
4ना. बाछी female calf
ना पिट्‌चिलेट्‌ उमा रैछो॥ यो गाईको बाछी रहेछ। (sem. domains: 6.3.1.1 - गाईवस्तु.)
5ना. सावाँ principal
ना ओफाबाङान उमा मासाङा चोक्‍मालिनिना॥ यो पैसाको साँवा मास्‍नु हुँदैन।
Comments (0)

 

किम्मा [kimma] क्रि. 1अड्याउनु recline (sem. domains: 7.1.6 - झुकाउ, ढल्‍कनु, 7.3.4.6 - समर्थन.) 2अडिनु to stop, to halt, to stand still
(sem. domains: 7.1.6 - झुकाउ, ढल्‍कनु.)
3भात भर्सिनु (sem. domains: 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.) 4ढल्‍किनु (sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
Comments (0)

 

खोमा [kʰoma] क्रि. भुट्‍नु fry parch, cook by parching
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा, 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
Comments (0)

 

ठुक्‍मा [ʈʰuk‍ma] क्रि. पकाउनु to cook, to bake
(sem. domains: 5.2.2.3 - भोज, 5 - दैनिक जीवन, 5.2.1 - खाना तयारी, 5.5.6 - इन्‍धन, 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
Comments (0)

 

फोप्‍मा [pʰop‍ma] क्रि. 1सुकाउनु to dry, to make dry
(sem. domains: 6.2.1.7.1 - नरिवल उमार्नु, 7.5.2.1 - सम्‍बन्‍ध, 6.6.2.3 - धातुको काम गर्नु, 1.1.1 - सूर्य.)
2मुछ्‍नु to knead, to squeeze and press (flour, etc.) by putting water in it
(sem. domains: 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
3मिसाउनु to mix, to put together, to blend, to mingle, to add to
(sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू.)
4छोप्‍नु to cover
Comments (0)

 

लाक्‍मा [lak‍ma] क्रि. 1उम्‍लिनु (sem. domains: 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.) 2उमाल्‍नु to boil
(sem. domains: 1.3.2 - पानीको गति.)
Comments (0)

 

लुम्‍मा [lum‍ma] क्रि. 1डुब्‍नु to sink, to be drowned, to be in deep thought, to be lost
(sem. domains: 7.2.4.2.3 - डुबुल्‍की मार्नु, डुबुल्‍की, 5 - दैनिक जीवन, 3.4.2.4.3 - लाज मान्‍नु, कातर.)
2डुबाउनु sink, cause to sink, submerge
(sem. domains: 1.3.4 - पानीमा हुनु, 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
3भुङ्‍ग्रो भित्र पोल्‍नु (sem. domains: 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.) 4भासिनु to descend, to be buried
(sem. domains: 1.3.1.2 - सिम (भास).)
5गाडिनु (sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.) 6डुबुल्‍की लगाउनु (sem. domains: 7.2.4.2.2 - पौडिनु.) 7डुबुल्‍की मार्नु (sem. domains: 7.2.4.2.3 - डुबुल्‍की मार्नु, डुबुल्‍की.)
Comments (0)

 

वारोङ्‌मा [waroŋ‌ma] क्रि. उसिन्‍नु to boil, to seethe, to cook by the use of steam
(sem. domains: 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
Comments (0)