Search results for "कुद्‌नु"

आम्‍मा [am‍ma] क्रि. 1सेक्‍नु to cook in oven, to bake, to roast, foment
(sem. domains: 1.3.3.1 - सुक्‍खा, 7.2.1.1.3 - उफ्रनु, 1.1.1 - सूर्य.)
2सेकाउनु to apply warmth and moisture to (a part of the body) to foment, to bake
लाङ्‌ होमे भोने मुक्‌ङि क्‍या नेक्‍सा मिहिङि आम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ खुट्‍टा सुनियो भने हातमा तेल लगाउँदै आगोमा सेकाउनु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
3हाम फाल्‍नु (sem. domains: 7.2.1.1.3 - उफ्रनु, 4.2.6.1 - खेल, 7.1 - चाल, भाव, 7.2.1.1.1 - कुद्‌नु.) 4उफ्रिनु याक्‍ठेरेक्लाम्‍मा यो होङ्‌ङि आम्‍मा लिनिना॥ भिरबाट तल खोलामा उफ्रिनु हुँदैन। (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.) 5उफ्रनु to jump, to spring, to hop, to leap
(sem. domains: 1.6.4.1 - जनावर हलचल.)
Comments (0)

 

टुक्‍लोक्‌ [ʈuk‍lok‌] वि. 1साह्रै extreme, very, extremely
(sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु, 3.3 - चाहनु.)
2अति very, much, too, exceeding, implying excess in loanword from Sanskrit
(sem. domains: 8.5.1.3.1 - माथि.)
3ज्यादै (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 7.2.1.1.1 - कुद्‌नु.) 4तीब्र गति
Comments (0)

 

टुक्लोक्‌ पिम्‍मा [ʈuklok‌ pim‍ma] क्रि. प. तीव्र गतिमा दौडनु (sem. domains: 7.2.1.1.1 - कुद्‌नु.)
Comments (0)

 

पिम्‍मा [pim‍ma] क्रि. 1दगुर्नु to run, to hurry up, to rush
(sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु, 1.1.1.3 - ग्रह, 7.2.1.1.1 - कुद्‌नु.)
2कुद्‍नु to scammer, to run, to sprint, to flee, to run away, to escape
3दौडिनु 4भाग्‍नु to flee, to take a flight, to escape, to take to one's heels, to walk away, to run away, to run away with quick paces
(sem. domains: 4.2.6.3 - ब्‍यायाम, अभ्‍यास.)
Comments (0)