Search results for "चल्‍नु"

आलाम्‍बुगोन्‌ [alam‍bugon‌] क्रि. छाडा हुनु to be free (sem. domains: 7.2 - चल्‍नु, 7.2.1.3 - घुम्‍नु.)
Comments (0)

 

कुटिक् [kuʈik] वि. चल्‍ने (sem. domains: 7.2 - चल्‍नु.)
Comments (0)

 

छुङ्‌मा [tsʰuŋ‌ma] क्रि. 1खोक्‍नु to cough
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.1.2.2 - सूचना, 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु, 2.2.2 - खोक्‍नु, हाछिउँ गर्नु.)
2पोको पार्नु to bundle, to package (sem. domains: 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु, 5.2.4 - सुर्ती, 7.2 - चल्‍नु, 5.4.3.1 - केश कोर्नु.) 3कसिंगर बटुल्‍नु (sem. domains: 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू.)
Comments (0)

 

पेमा [pema] 1क्रि.वि. तेर्सो plain, not steep, slanting
पेमा लाम्‍बो लाम्‌टिमा टुक्‌निना॥ तेर्सो बाटो हिँड्‌नु सजिलो हुन्‍छ। (sem. domains: 8.3.1.4 - तेर्सो, 1.1.3.1 - बतास, 1.1.1.3 - ग्रह.)
2क्रि. उड्‍नु to fly up
वाजिलेट्‌ हाट्‌लेलाम्‍मा पेमा कोन्‌येट्‌॥ कुखुराको चाल आज देखि उड्‌नु खोज्‍दै छ। (sem. domains: 7.2.2 - दिशामा चल्‍नु, 1.2.2.1 - माटो, मैला, 1.1.3.1 - बतास, 7.2 - चल्‍नु.)
3क्रि. छाद्‍नु to vomit
, vomit, leak, overflow, speak under pressure
(sem. domains: 2.5.2.3 - पेटको रोग.)
Comments (0)

 

लाम्‌टिमा [lam‌ʈima] क्रि. 1हिँड्‍नु to go, to walk, to pace, to travel on foot
(sem. domains: 7.2.2 - दिशामा चल्‍नु, 1.1.3.2 - बादल, 7.2.4 - यात्रा, 7.1 - चाल, भाव, 1.1.1.3 - ग्रह.)
2हिँडडुल गर्नु (sem. domains: 7.2.1 - चालचलनको ढाँचा, 7.2 - चल्‍नु.) 3यात्रा गर्नु (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
Comments (0)

 

वामाजामा [wamadzama] क्रि. 1डुलि खानु (sem. domains: 3.4.1.2 - खुशी.) 2घुमफिर गर्नु (sem. domains: 7.2 - चल्‍नु.) 3घुम्‍नु to roam, to wander, to stroll, to turn round, to travel, to loiter
(sem. domains: 7.2.2.6 - फर्किनु, घुम्‍नु.)
Comments (0)

 

वाम्‍मा [wam‍ma] क्रि. 1हल्‍लिनु (sem. domains: 1.2.1.7 - भुइँचालो.) 2हल्‍लाउनु to shake, to move, to set in motion, to sway, to wave, to agitate
(sem. domains: 7.3.1.3 - हल्‍लाउनु, 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु, 1.2.1.7 - भुइँचालो, 7.2 - चल्‍नु, 1.3.5 - पानीको घोलहरू.)
3घोल्‍नु to dissolve, to mix
(sem. domains: 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु, 1.2.1.7 - भुइँचालो, 7.2 - चल्‍नु, 1.3.5 - पानीको घोलहरू.)
4अलमलिनु to be confused, to be puzzled, to be detained
(sem. domains: 3.4.2.4.3 - लाज मान्‍नु, कातर, 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु, 1.2.1.7 - भुइँचालो, 7.2 - चल्‍नु.)
5फराकिलो बनाउनु (sem. domains: 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु, 5.7.3 - बिँउझनु, 1.2.1.7 - भुइँचालो, 7.2 - चल्‍नु.)
Comments (0)

 

सोङ्‌मा [soŋ‌ma] क्रि. 1चल्‍नु to move, to waver
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.2.1 - चालचलनको ढाँचा, 3.1.2 - मनको स्‍थिति, 7.2 - चल्‍नु.)
2पाक्‍नु to ripen, to be well-cooked, (of wound or boil)
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.2.1.2.2 - सिमल तरुल उमार्नु, 7.3 - चल्‍नु, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 1.5.6 - वनस्‍पतिहरूको वृद्धि.)
3चलिरहनु (sem. domains: 7.2.1.6 - स्‍थिर, अस्‍थिर.) 4अस्‍थिर unsteady; unstable; fickle; restless
Comments (0)