Search results for "कसैसँग सहमत हुनु"

आलोगा टेम्‍मा [aloga ʈem‍ma] क्रि. प. भनेको कुरा मान्‍नु to agree, to obey (sem. domains: 4.5.3.4 - नियुक्त गर्नु, प्रतिनिधि सदस्‍य, 3.3.5.1 - ग्रहण, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
Comments (0)

 

एक्‍केउ [ek‍keu] क्रि.वि. 1सँगै together, in company
(sem. domains: 4.3.4.3 - सरसहयोग, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
2उस्‍तै same, similar, alike
Comments (0)

 

टेम्‍मा [ʈem‍ma] क्रि. 1छाम्‍नु to feel, to touch, to grope
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 2.3.3 - स्वाद.)
2बजाउनु to cause to sound, to play on a musical instrument, to strike (gong, bell)
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 4.2.3.2 - संगीत बजाउनु, 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू, 3.3.2.1 - सहमति दिनु.)
3मान्‍नु to obey, to consent, to agree, to admit, to acknowledge, to respect, to regard, to esteem
(sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 3.3.5.1 - ग्रहण, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
4मञ्‍जुर हुनु (sem. domains: 3.5.1.9 - प्रतिज्ञा गर्नु, 3.5.1.8.1 - दोष.)
Comments (0)

 

टोङ्‌मा [ʈoŋ‌ma] क्रि. 1मिलाउनु to adjust, to set in order, to bring together, to arrange, to put together, to join, to combine, to cause to meet or join, to affiliate
(sem. domains: 3.2.1.6 - सहज, 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 5.4.6 - धर्म विधि सम्‍बन्‍धि चिनो लगाउने काम, 6.6.3 - काठको काम गर्नु, 3.5.7.6 - सूची, 7.6.2 - भेट्टाउनु, 7.5.3 - मिसाउनु.)
2मिल्‍नु to be adjusted, to meet, to join, to combine, to agree, to associate
(sem. domains: 3.2.1.6 - सहज, 4.3.4.2 - मद्दत, 4.2.1.3 - सँगै भेट्‌नु, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
3ताक्‍नु to have something in one's mind, to aim at, to wait for a chance
4दाँज्‍नु to compare
(sem. domains: 3.5.2.3 - आलङ्कारिक.)
5व्यवस्‍था गर्नु to manage (sem. domains: 4.6.4 - नियम.) 6सम्‍झौता गर्नु to compromise (sem. domains: 6.8.4.4 - किनबेचको सम्‍झौता.) 7मैका मिलाउनु (sem. domains: 8.4.4.1 - कहिलेकाहीँ, अवसर.) 8तुलना गर्नु to compare 9सुधार्नु to reform, to amend, to improve, to correct
(sem. domains: 8.3.7.6 - सुधार गर्नु.)
Comments (0)

 

ठिएलिमा [ʈʰielima] क्रि. एकमतको हुनु one accord (sem. domains: 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
Comments (0)

 

निङ्‌ग्‍वा टोङ्‌मा [niŋ‌g‍wa ʈoŋ‌ma] क्रि. प. विचार मिल्‍नु (sem. domains: 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
Comments (0)

 

लाप्‍मा [lap‍ma] 1क्रि. समाउनु to catch, to take hold of, to seize
(sem. domains: 6.4.2 - पासो, 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 6.4.5 - माछा मार्नु, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
2क्रि. स्वीकार्नु to receive, to accept, to adopt (sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु.) 3क्रि. भाग लिनु (sem. domains: 4.2.1.3 - सँगै भेट्‌नु.) 4ना. गिरफ्‍तार arrested, captured, detention, seizure
(sem. domains: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी.)
5क्रि. समात्‍नु to catch, to take hold of, to grasp, to seize
, catch, capture, seize, hold
(sem. domains: 4.7.5.1 - अपराध अनुसन्‍धान.)
6क्रि. पक्रनु catch, arrest, seize, grasp
(sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)
7क्रि.वि. अन्‍त्य final, last, final stage, end, finish
(sem. domains: 8.4.5.1.4 - अन्‍तिम.)
8क्रि. लिनु to take, to get hold of, to hold, to get, to grasp, to receive, to accept, to adopt
(sem. domains: 7.2.4.8 - नक्‍सा, 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
9क्रि. सकिनु to be finished, to be completed, to come to an end
(sem. domains: 8.1.8 - पूर्ण, पूरा.)
10क्रि. सक्‍नु to finish, to end, to be able to do
(sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
11क्रि. खिच्‍नु to draw, to pull, to attract
(sem. domains: 7.2.6 - भाग्‍नु, पछ्याउनु.)
Comments (0)

 

हुप्‍काहुप्‌ चामा [hup‍kahup‌ tsama] क्रि. प. अङ्‍कमाल गर्नु to embrace (sem. domains: 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
Comments (0)