Search results for "किन्‍नु"

इन्‍गाइन्‌ [in‍gain‌] ना. 1किनमेल shopping, marketing
रामे लोक्‌ हारिङा बेङ्‌सि इन्‍गाइन्‌ चोगाचुङ्‌ जोम्‌ ओफाबाङि छोङ्‌साचुए॥ रामे र हरिले खेत किनमेल गरेर धेरै पैसामा बिक्री गरे। (sem. domains: 6.8.4.1 - किन्‍नु, 7.3.4.5 - हातको कार्यहरू, 4.2.1.7 - भीड, समूह, 7.5.1 - जम्‍मा गर्नु.)
2ठेलमठेल crowding together, congestion, elbowing, rush, jostling
खालाङ्‌गाङि याप्‌मिचिगा खिमेयाङ्‌मेङा चोगुनाङा इन्‍गाइन्‌ चोक्‍सा ओलाम्‌टिगा॥ शहरमा मानिसहरूको भिडले गर्दा ठेलमठेल गर्दै हिँड्‌छन्‌।
Comments (0)

 

इन्‍मा [in‍ma] क्रि. 1ठेल्‍नु to push, to shove, to elbow
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.3.2.9 - घचेट्‌नु, ठेल्‍नु.)
2किन्‍नु to buy, to purchase
पाङ्‌ चोक्‍मा स्‍वाँरा इन्‍मा कोन्‌युक्‌॥ घर बनाउनु जग्‍गा किन्‍नु पर्छ। (sem. domains: 6.8.4.1 - किन्‍नु, 7.3.2.9 - घचेट्‌नु, ठेल्‍नु, 6.9.2 - परिश्रम.)
3धकेल्‍नु to push, to press forward, to shove
आनि नुङ्‌ना ओठेगा याप्‌मिचि इन्‍मा लिनिना॥ हामी भन्‍दा ठूला मानिसहरूलाई घचेट्‌नु/धकेल्‍नु हुँदैन। (sem. domains: 7.7.4 - थिच्‍नु.)
4घचेट्‍नु to push, to shove, to move forward by pushing
(sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
Comments (0)

 

इम्‍मा [im‍ma] क्रि. 1किन्‍नु to buy, to purchase
पाङ्‌ चोक्‍मा स्‍वाँरा इम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ घर बनाउनु जग्‍गा किन्‍नु पर्छ। (sem. domains: 6.8.4.1 - किन्‍नु, 1.1.3.1 - बतास.)
2सुत्‍नु to sleep, to go to bed, to lie down
, sleep, lie down
युसाना पाका एडोक्‌ आनि इम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ रातको समयमा मात्र हामी सुत्‍नु पर्छ। (sem. domains: 7.2.7.1 - चल्‍न छोड्‌नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 5.7 - सुत्‍नु.)
3धकेल्‍नु to push, to press forward, to shove
आनि नुङ्‌ना ओठेगा याप्‌मिचि इन्‍मा लिनिना॥ हामी भन्‍दा ठूला मानिसहरूलाई घचेट्‌नु/धकेल्‍नु हुँदैन। (sem. domains: 7.7.4 - थिच्‍नु.)
4ठेल्‍नु to push, to shove, to elbow
(sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
5घचेट्‍नु to push, to shove, to move forward by pushing
(sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
6निदाउनु to sleep, to fall asleep, (of muscles, limbs, etc.) to be numb, to benumb
(sem. domains: 7.3.2.9 - घचेट्‌नु, ठेल्‍नु.)
Comments (0)

 

फोग्‍मा [pʰog‍ma] क्रि. पैसा उठाउनु (sem. domains: 6.8.4.1 - किन्‍नु.)
Comments (0)