Search results for "भीड, समूह"

इन्‍गाइन्‌ [in‍gain‌] ना. 1किनमेल shopping, marketing
रामे लोक्‌ हारिङा बेङ्‌सि इन्‍गाइन्‌ चोगाचुङ्‌ जोम्‌ ओफाबाङि छोङ्‌साचुए॥ रामे र हरिले खेत किनमेल गरेर धेरै पैसामा बिक्री गरे। (sem. domains: 6.8.4.1 - किन्‍नु, 7.3.4.5 - हातको कार्यहरू, 4.2.1.7 - भीड, समूह, 7.5.1 - जम्‍मा गर्नु.)
2ठेलमठेल crowding together, congestion, elbowing, rush, jostling
खालाङ्‌गाङि याप्‌मिचिगा खिमेयाङ्‌मेङा चोगुनाङा इन्‍गाइन्‌ चोक्‍सा ओलाम्‌टिगा॥ शहरमा मानिसहरूको भिडले गर्दा ठेलमठेल गर्दै हिँड्‌छन्‌।
Comments (0)

 

चाराक्‌ [tsarak‌] वि. 1अपच indigestion, dyspepsia
(sem. domains: 4.2.1.7 - भीड, समूह.)
2घुइँचो crowd, gathering, rush
Comments (0)

 

चाराक्‌लिमा [tsarak‌lima] क्रि. 1घुइँचो हुनु (sem. domains: 4.2.1.7 - भीड, समूह.) 2अगस्‍ति हुनु (sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु.)
Comments (0)