Search results for "चिन्‍ता"

इम्‍मा [im‍ma] क्रि. 1किन्‍नु to buy, to purchase
पाङ्‌ चोक्‍मा स्‍वाँरा इम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ घर बनाउनु जग्‍गा किन्‍नु पर्छ। (sem. domains: 6.8.4.1 - किन्‍नु, 1.1.3.1 - बतास.)
2सुत्‍नु to sleep, to go to bed, to lie down
, sleep, lie down
युसाना पाका एडोक्‌ आनि इम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ रातको समयमा मात्र हामी सुत्‍नु पर्छ। (sem. domains: 7.2.7.1 - चल्‍न छोड्‌नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 5.7 - सुत्‍नु.)
3धकेल्‍नु to push, to press forward, to shove
आनि नुङ्‌ना ओठेगा याप्‌मिचि इन्‍मा लिनिना॥ हामी भन्‍दा ठूला मानिसहरूलाई घचेट्‌नु/धकेल्‍नु हुँदैन। (sem. domains: 7.7.4 - थिच्‍नु.)
4ठेल्‍नु to push, to shove, to elbow
(sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
5घचेट्‍नु to push, to shove, to move forward by pushing
(sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
6निदाउनु to sleep, to fall asleep, (of muscles, limbs, etc.) to be numb, to benumb
(sem. domains: 7.3.2.9 - घचेट्‌नु, ठेल्‍नु.)
Comments (0)

 

खिक्‍मा [kʰik‍ma] क्रि. 1कोर्नु to scratch, to comb (hair)
पेलिक्‍ङा फ्याक्‌ खिक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ काँगियोले कपाल कोर्नु पर्छ। (sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 8.3.2.2 - खस्रो, 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 5.4.3.1 - केश कोर्नु.)
2छर्नु to sow
3तीतो हुनु to make bitter ना सुनाबाङाना ओहोॽवा खिक्‍मा सोम्‍मा खिक्‍ना॥ यो अमिलोको बोक्रा तीतो हुनु सम्‍म‍ तीतो छ। (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)
Comments (0)

 

चालिङ्‌ युङ्‌मा [tsaliŋ‌ juŋ‌ma] क्रि. प. अन्‍न राख्‍नु (sem. domains: 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता.)
Comments (0)

 

चासाक्‌ [tsasak‌] ना. चामल rice
(sem. domains: 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता.)
Comments (0)

 

छिप्‍मा [tsʰip‍ma] क्रि. 1भेट्‍नु meet, come across, get, find
(sem. domains: 3.4.1.4.6 - अरुचि, निरस, 1.3.6 - पानीको गुण, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता.)
2छान्‍नु to choose, to select
Comments (0)

 

टामा लाम्‍बो [ʈama lam‍bo] क्रि.वि. 1आउने माध्यम अर्थात् बाटो income source (sem. domains: 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता.) 2कुनै कुराहरू वा अन्‍य प्राप्‍त‍ गर्ने स्रोतहरू
Comments (0)

 

मिखेम्‍मा [mikʰem‍ma] क्रि. नसुन्‍नु (sem. domains: 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता.)
Comments (0)

 

मिनिमा [minima] क्रि. 1नजान्‍नु (sem. domains: 3.2.3 - जान्नु.) 2नदेखिनु (sem. domains: 3.2.3.3 - गोप्य.) 3नदेख्‍नु (sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु, 3.5.1.5.2 - खोल्नु (कुरा), 2.5.4.1 - अन्‍धा, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता.)
Comments (0)

 

मिप्‍मा [mip‍ma] क्रि. 1सोच्‍नु to think, to consider, to hold opinion, to meditate
(sem. domains: 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 3.2 - सोच्‍नु, 3 - भाषा र सोचाइ.)
2सम्‍झनु to remember, to keep in mind, to think, to meditate
(sem. domains: 7.2.3.3 - छोड्‌नु, 3.2.1 - मन, 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 3.2.6 - सम्‍झनु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 3.5.8 - अनुवादित खबरहरू, 3.2 - सोच्‍नु, 3 - भाषा र सोचाइ.)
3सम्‍झिनु (sem. domains: 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 3.2.4 - बुझ्‍नु, 3.2 - सोच्‍नु, 3 - भाषा र सोचाइ.) 4स्‍मृति memory
(sem. domains: 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 4.2.2.2 - चाड, प्रदर्शन, 3.2 - सोच्‍नु, 3 - भाषा र सोचाइ.)
5चाहनु to want, to wish, to need
(sem. domains: 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 3.2 - सोच्‍नु, 7.4.6 - नहुनु, 3 - भाषा र सोचाइ.)
Comments (0)

 

मिलिमा [milima] 1क्रि. गरीब poor (sem. domains: 6.8.1.3 - गरिब.) 2क्रि. नहुनु (sem. domains: 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता.) 3ना. गल्‍ती mistake, error, misconception, fault
(sem. domains: 8.3.7.7.1 - गल्‍ती, अयोग्‍य.)
Comments (0)

 

मिवामा [miwama] क्रि. 1नहुनु (sem. domains: 8.1.7.2 - कमी हुनु, 4.5.5 - मान, 3.3 - चाहनु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 7.4.6 - नहुनु, 8.1.8.1 - खाली.) 2न डुल्‍नु (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.) 3गरीब हुनु (sem. domains: 8.5.3.1 - अनुपस्‍थित.)
Comments (0)

 

याङ्‌आछायुक्‌ [jaŋ‌atsʰajuk‌] क्रि. दुख पाउँछौ (sem. domains: 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता.)
Comments (0)

 

याङ्‌छाङा [jaŋ‌tsʰaŋa] क्रि. दुःख पाउँछु (sem. domains: 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता.)
Comments (0)

 

लिमा [lima] क्रि. हुनु to be, to become, to occur, to happen, to take place, to come into being, to come to pass
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.5.1.9 - प्रतिज्ञा गर्नु, 7.2.7 - नचल्‍नु, 8.5.6 - सङ्ग्रहण, 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 8.3.5 - प्रकार, 3.5.1.8.1 - दोष.)
Comments (0)

 

लिमाजामा [limadzama] क्रि. प. हुने खाने हुनु (sem. domains: 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता.)
Comments (0)

 

सुरटा [surʌʈa] ना. चिन्‍ता anxiety, worry
(sem. domains: 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता.)
Comments (0)

 

सुरटा लिमा [surʌʈa lima] क्रि. प. चिन्‍तित हुनु (sem. domains: 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता.)
Comments (0)

 

सोक्‍मा लुन्डुन्‍ना [sok‍ma lunɖun‍na] क्रि. प. 1काम गर्न नसक्‍नु (sem. domains: 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता.) 2सासले नभ्‍याउनु 3आँट गर्न नसक्‍नु 4तागत नपुग्‍नु
Comments (0)

 

स्‍वापुट्‌मा [s‍wapuʈ‌ma] क्रि. अल्‍छी लाग्‍नु to feel lazy (sem. domains: 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता.)
Comments (0)

 

हान्‍डेङ्‌ [han‍ɖeŋ‌] क्रि.वि. 1भोलि tomorrow, day after today, the next day, on the morrow, on the next day
(sem. domains: 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली, 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु, 1.1.3 - मौसम, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 3.2.7.3 - भविष्‍यवाणी, 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.)
2पछि after, later, afterwards, later on
(sem. domains: 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता.)
Comments (0)

 

हान्‍डेङ्‌ना रिङ्‌ [han‍ɖeŋ‌na riŋ‌] क्रि.वि. 1भविष्य‍को कुरा 2पछिको कुरा (sem. domains: 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता.)
Comments (0)