Search results for "संभोग सम्‍बन्‍धहरू"

इम्‍माजामा [im‍madzama] 1ना. शारीरिक सम्‍बन्ध to have sexual enjoyment (with a woman) (sem. domains: 2.6.2 - संभोग सम्‍बन्‍धहरू.) 2क्रि. प. सम्‍भोग गर्नु sexual intercourse (sem. domains: 2.6.2 - संभोग सम्‍बन्‍धहरू, 2.6.1.5 - भावुक प्रेम.) 3क्रि. प. सुति खानु sexual intercourse
Comments (0)

 

टोम्‍मा [ʈom‍ma] क्रि. 1सन्‍किनु (sem. domains: 3.4.1.4.1 - उत्तेजित.) 2उत्‍तेजना आउनु to swell and become erect (of the penis) (sem. domains: 2.1.8.3 - पुरुषका अङ्गहरू, 2.6.2 - संभोग सम्‍बन्‍धहरू.) 3ठन्‍किनु to swell and become erect (of the penis) 4कन्‍जुस हुनु to be greedy (sem. domains: 6.9.5 - अर्थशास्‍त्र, 6.8.2.5 - लोभी.)
Comments (0)

 

पुम्‍मा [pum‍ma] क्रि. 1गोड्‍नु (मकै अथवा अन्‍नपात) to weed, dig round the plants (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 2.6.2 - संभोग सम्‍बन्‍धहरू, 7.9.3 - बिगार्नु.) 2निचर्नु to press, to wring, to squeeze (sem. domains: 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु.)
Comments (0)

 

मोप्‍मा [mop‍ma] क्रि. 1मकिनु to waste away, to be worn out, to be worn-eaten
(sem. domains: 8.3.7.8 - कुहुनु, सड्‌नु.)
2चिक्‍नु to have sexual intercourse, to copulate, to fornicate, to cohabit
3सम्‍भोग गर्नु (sem. domains: 2.6.2 - संभोग सम्‍बन्‍धहरू.)
Comments (0)