Search results for "व्‍याख्‍या"

उटुप्‌ [uʈup‌] ना. अर्थ meaning, sense, explanation
(sem. domains: 3.5.8 - अनुवादित खबरहरू, 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.)
Comments (0)

 

खेम्‍मा [kʰem‍ma] क्रि. 1चिर्नु to split, to cut, to rip up, to cleave, to lacerate, to saw (with a saw), to operate
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.2.1.6 - सहज, 5.5.6 - इन्‍धन.)
2सुन्‍नु to hear, to listen to, to attend to
(sem. domains: 3.2.1.6 - सहज, 3.2.1.5 - तर्कसंगत, 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु, 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 2.3.2 - सुन्‍नु, 3.2.2 - सिक्‍नु, 3.2.5.1 - विश्‍वास गर्नु, 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.)
Comments (0)

 

खेम्सुलो [kʰemsulo] क्रि. सुन न (sem. domains: 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.)
Comments (0)

 

चेक्‍मा [tsek‍ma] क्रि. बोल्‍नु to speak, to utter, to give tongue, to talk, to converse, to tell, to say
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.5.6.3 - अनुहारको अभिव्‍यक्ति, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 3.5.1 - भन्‍नु, 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या, 2.1.1.4 - मुख, 4.1.6.1 - अमैत्रिक, 3 - भाषा र सोचाइ.)
Comments (0)

 

माप्‍मेप्‍मा [map‍mep‍ma] क्रि. 1भन्‍न लगाउनु (sem. domains: 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.) 2प्रस्‍तुत गर्नु (sem. domains: 3.5.1.2.4 - उल्‍लेख.)
Comments (0)

 

लाखे [lakʰe] ना. 1पख (sem. domains: 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.) 2एक छिन (sem. domains: 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य.) 3बिस्‍तारै गर (sem. domains: 8.4.8.2 - बिस्‍तारै, ढिलो.)
Comments (0)

 

लाखे लाखे [lakʰe lakʰe] क्रि.वि. पख पख (sem. domains: 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.)
Comments (0)

 

लिसागा रिङ्‌ [lisaga riŋ‌] क्रि.वि. भइसकेको कुरा (sem. domains: 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.)
Comments (0)

 

लेगालाप्‍मा [legalap‍ma] क्रि. 1फकाउनु persuade, coax, seduce
(sem. domains: 2.6.1.1 - विवाह प्रबन्‍ध गर्नु, 3.3.3.3 - फकाउनु, 3.4.1.2 - खुशी.)
2सम्झाउनु to remind, to make clear, to cause to understand, to convince
(sem. domains: 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.)
Comments (0)

 

लोमालाप्‍मा [lomalap‍ma] क्रि. 1हेला गर्नु to hate, to detest (sem. domains: 4.5.5 - मान.) 2होच्याउनु to lower, to debase, to degrade, to put to shame
(sem. domains: 4.5.6.2 - निम्‍न अवस्‍था.)
3बुझाउनु to explain, to cause to understand
(sem. domains: 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.)
Comments (0)

 

वाहिलेङ्‌ [wahileŋ‌] ना. सफा clean, neat, pellucid, clear, pure
(sem. domains: 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.)
Comments (0)

 

वाहिलेङ्‌माप्‍मा [wahileŋ‌map‍ma] क्रि. 1सबै कुरा बताउनु (sem. domains: 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.) 2स्‍पष्‍ट भन्‍नु
Comments (0)

 

सोप्‍पे [sop‍pe] ना. सबै the whole of, everyone of, all, the whole, everything
(sem. domains: 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.)
Comments (0)

 

हिसिक्‍मा [hisik‍ma] क्रि. 1सिकाउनु to teach, to train
(sem. domains: 7.2.5.3 - बाटो देखाउनु, 4.5.3.3 - अनुशासन गर्नु, तालिम दिनु, 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.)
2शिक्षा दिनु (sem. domains: 3.6 - सिकाउनु, 3.2.2 - सिक्‍नु.)
Comments (0)