Search results for "टुक्रा"

उन्‍ना [un‍na] 1वि. छोटो short ना सिङ्‌ उभुङ्‌मा ओगेंड्‌ आड्‌डिक्‌ उन्‍ना लिसे॥ यो रूखको टुक्रा अति छोटो भयो। (sem. domains: 8.2.2.3 - होंचो, 8.4.2.1 - छोटो समय, 8.2.6.3 - उच्‍च, 1.2.1 - जमिन.) 2वि. पुड्‍के dwarf, dwarfish 3वि. होचो वा पुड्‍को to short ना याप्‌मि उन्‍ना रैछो॥ यो मानिस होचो/पुड्‍को रहेछ। (sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल, 8.1.6.2 - टुक्रा.) 4वि. संक्षिप्‍त abridged, abbreviated, concise, brief
, abridged, brief
(sem. domains: 8.2.2.1 - छोटो.)
5सर्व. उसले उन्‍ना चोगुनाँ ख्‍वाप्‍पा आसुबेन्‍माक्‍फेन्‌ जाखाम्‌ चोगुङे॥ उसले गर्दा सबै मेरो धन सम्‍पत्‍ति खतम भयो।
Comments (0)

 

ओखान्‍डा [okʰan‍ɖa] ना. चोक्‍टा, खण्‍ड piece (sem. domains: 8.1.6.2 - टुक्रा.)
Comments (0)

 

ओडोल्‍लो [oɖol‍lo] ना. 1ढिको lump
(sem. domains: 8.1.6.2 - टुक्रा.)
2डल्‍लो round lump, clod
3डल्‍लो round lump, clod
Comments (0)

 

ओफेक्‍ला [opʰek‍la] ना. टुक्रा piece, part
(sem. domains: 8.1.6.2 - टुक्रा.)
Comments (0)

 

गारो [garo] ना. पर्खाल wall
(sem. domains: 8.1.6.2 - टुक्रा, 6.5.2.1 - पर्खाल, 6.5.1.5 - बार, प्रखाल, 6.5.1.4 - घरको बाहिर.)
Comments (0)

 

चिजिक्ना [tsidzikna] वि. सानो small, little, tiny
(sem. domains: 8.1.6.2 - टुक्रा, 5.1.1.3 - खाट, ओछ्यान, पलङ.)
Comments (0)

 

फेक्‍ला [pʰek‍la] ना. 1आधा भाग half part सिङ्‌ ओफेक्‍लाचि काट्‌टुङ्‌ मिहि टुप्‍टु॥ दाउराको आधा टुक्राहरू लिएर आगो फुक। (sem. domains: 8.1.6.2 - टुक्रा.) 2मकैको अलौटो भात
Comments (0)

 

बारि हाम्‍मा [bari ham‍ma] क्रि. प. बार बार्नु to fence (sem. domains: 8.1.6.2 - टुक्रा, 6.5.1.5 - बार, प्रखाल.)
Comments (0)

 

लाप्‍लाप्‍ना [lap‍lap‍na] वि. पातलो thin, watery
(sem. domains: 8.1.6.2 - टुक्रा, 8.2.3.1 - पातलो.)
Comments (0)

 

वाछेक्‌ छेक्‌ [watsʰek‌ tsʰek‌] क्रि.वि. तरल पदार्थ liquid, watery (sem. domains: 8.1.6.2 - टुक्रा.)
Comments (0)

 

हाप्‍मा [hap‍ma] क्रि. 1रुनु to cry, to weep
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 3 - भाषा र सोचाइ.)
2बाल्‍नु to burn, to kindle, to light
(sem. domains: 4.4.2 - संकट, 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि, 8.1.6.2 - टुक्रा, 3.5.6.3 - अनुहारको अभिव्‍यक्ति, 3.5.6.5 - रुनु, आँसु, 2.6.6.4 - शोक गर्नु.)
Comments (0)