Search results for "हिँड्‌नु"

ओखायुप्‌₁ [laŋ‌ okʰajup‌] ना. पाइलाको छाप (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
Comments (0)

 

ओछेक्छेक्‌ लाम्‌टिमा [otsʰektsʰek‌ lam‌ʈima] क्रि. प. 1चलाखी पूर्ण हिँड्‍नु (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.) 2होसियारी हिँड्‍नु to be careful
Comments (0)

 

कोप्‍मा [kop‍ma] 1क्रि. उठ्‍नु to stand up, to rise, to wake
भ्‍यानिक्‌रोक्‌ कोप्‍मा आनि येम्‌ लोङ्‌सा ओचेट्‌नु लियुक्‌॥ बिहानै उठ्‌नु हाम्रो शरीरको लागी राम्रो हुन्‍छ। (sem. domains: 8.3.5.6 - नक्‍कल, 5 - दैनिक जीवन, 7.3.4.2 - बटुल्‍नु, उठाउनु, 6.2.1.1.1 - धान उत्पादन.)
2क्रि. टिप्‍नु to pick, to pluck, to take speed, to note down, to sew with a long stitch
जोम्‌ खाम्‌मि ओठायागा आइबोचि कोप्‍मा आइबो बाकेंचाङि खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ धेरै माटोमा झरेका आँपहरू टिप्‍नु आँपको बगैँचामा जानु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 6.2.1.1.2 - गहुँ उपार्जन.)
3क्रि. घेर्नु to surround, to encircle
(sem. domains: 5.7.3 - बिँउझनु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 7.1.1 - उभिनु, 1.1.3.1 - बतास.)
4क्रि. उमार्नु cause to grow
बेङ्‌सिङि मोलजोल मिठेन्‍ङे लालिक्‌ कोप्‍मा आड्‌डिक्‌ टुक्‍ना॥ खेतमा मल नहालि बीउ उमार्नु अति गाह्रो छ। (sem. domains: 4.5.4.3 - सेवा गर्नु.)
5ना. परिक्रमा गर्नु circumambulate, orbit
(sem. domains: 1.1.3.1 - बतास.)
Comments (0)

 

चेक्‍मा [tsek‍ma] क्रि. बोल्‍नु to speak, to utter, to give tongue, to talk, to converse, to tell, to say
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.5.6.3 - अनुहारको अभिव्‍यक्ति, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 3.5.1 - भन्‍नु, 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या, 2.1.1.4 - मुख, 4.1.6.1 - अमैत्रिक, 3 - भाषा र सोचाइ.)
Comments (0)

 

चोक्‍मा [tsok‍ma] क्रि. 1बनाउनु to make, to build, to construct, to repair, to mend
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 8.3.2 - बुनोट, रचना, 4.2.1.4 - भेट्‌नु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 7.7 - शारीरिक धक्‍का, 9.1.2 - गर्नु.)
2गर्नु to do, to perform, to act
(sem. domains: 1.1.1.3 - ग्रह.)
3डोरी गाँस्‍नु (sem. domains: 4.1.7 - सम्‍बन्‍ध शुरु हुनु.)
Comments (0)

 

टोप्‍मोङ्‌ [ʈop‍moŋ‌] क्रि.वि. सँग सँगै together (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
Comments (0)

 

ढाङ्‌गाक्‌ ढाङ्‌गाक्‌ [ɖʰaŋ‌gak‌ ɖʰaŋ‌gak‌] क्रि.वि. लमक्‍क लमक्‍क ( लामो फड्‍का हालेर हिँड्‌ने) (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
Comments (0)

 

निप्‍मा [nip‍ma] क्रि. 1थिच्‍नु to press down, to suppress, to compress
(sem. domains: 7.7.4 - थिच्‍नु, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
2दबाउनु to suppress
(sem. domains: 7.6 - लुकाउनु.)
Comments (0)

 

नेम्‍मा [nem‍ma] क्रि. 1सेकाउनु to apply warmth and moisture to (a part of the body) to foment, to bake
(sem. domains: 5.4.5 - जिउमा तेलले मालिस गर्नु.)
2डाम्‍नु to brand, to boil in oil
(sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
3लेप लगाउनु (sem. domains: 7.7.5 - दल्‍नु.)
Comments (0)

 

फिम्‍मा [pʰim‍ma] क्रि. 1निचोर्नु squeeze, wring, press
(sem. domains: 1.3.3.1 - सुक्‍खा, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
2ङ्याक्‍नु (sem. domains: 5.6.4 - लुगा धुनु.) 3अँठ्याउनु to grab
(sem. domains: 7.7.4 - थिच्‍नु, 7.3.4.5 - हातको कार्यहरू.)
Comments (0)

 

मिचोक्‍मा [mitsok‍ma] क्रि. 1नगर्नु (sem. domains: 7.2.7 - नचल्‍नु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.) 2रद्‍द गर्नु (sem. domains: 6.1.2.5.2 - घटना रद्द गर्नु.)
Comments (0)

 

मिटाप्‍मा [miʈap‍ma] क्रि. नल्याउनु (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 7.2.3.3.1 - पुग्‍नु.)
Comments (0)

 

येप्‍मा [jep‍ma] क्रि. 1खडा हुनु (sem. domains: 8.3.1.4.1 - ठाडो.) 2कुल्‍चनु to tread, to trample, to run over
(sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
3टेक्‍नु (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.) 4उभिनु to stand, to stand up
(sem. domains: 7.2.7.2 - रहनु, पछि छोडिनु.)
Comments (0)

 

रिमा [rima] क्रि. 1घुम्‍नु to turn round, to travel
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.3.5 - केही वस्‍तु फर्कनु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
2घुमाउनु turn, turn around, cause to turn, take around
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
Comments (0)

 

लाम्‌टिमा [lam‌ʈima] क्रि. 1हिँड्‍नु to go, to walk, to pace, to travel on foot
(sem. domains: 7.2.2 - दिशामा चल्‍नु, 1.1.3.2 - बादल, 7.2.4 - यात्रा, 7.1 - चाल, भाव, 1.1.1.3 - ग्रह.)
2हिँडडुल गर्नु (sem. domains: 7.2.1 - चालचलनको ढाँचा, 7.2 - चल्‍नु.) 3यात्रा गर्नु (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
Comments (0)

 

लाहुरिक्‌ [lahurik‌] ना. 1लाठो staff
(sem. domains: 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू.)
2लट्‍ठी stick, walking-stick, staff
(sem. domains: 6.3.2 - खेतमा हेरबिचार गर्नु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
Comments (0)

 

लेम्‍मा [lem‍ma] क्रि. 1कुट्‍नु to beat, to hit, to pound (grains, etc.)
(sem. domains: 3.3.3.7 - चेतावनी, 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू, 1.1.3 - मौसम, 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु, 3.3.3.6 - नियन्‍त्रण.)
2ओइलिनु (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 1.3.2.4 - छाल, 3.6.5 - ठीक, 6.6.1.1 - लुगा.) 3धान चुट्‍नु (sem. domains: 6.2 - कृषि.) 4धान कुट्‍नु to thresh (sem. domains: 6.2.6.3 - दाउनु, झाँट्‌नु.) 5हिर्काउनु to strike, to beat, to smite, to shoot
(sem. domains: 6.7.2 - पिस्‍ने समान.)
6कुट्‍नु to beat, to hit, to pound (grains, etc.)
(sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)
7डाम्‍नु to brand, to boil in oil
(sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
8टाल्‍नु to patch, to mend, to evade, to procrastinate, to adjourn
Comments (0)

 

लौरिक्‌ [lʌᵘrik‌] ना. लट्‍ठी stick, walking-stick, staff
(sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू.)
Comments (0)

 

वान्‍सा खाप्‍मा [wan‍sa kʰap‍ma] क्रि. प. अलमलिदै वा हल्‍लिँदै जानु (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
Comments (0)