Search results for "चम्‍किलो"

ओम्‌निना [om‌nina] वि. 1नचम्‍किने (sem. domains: 8.3.3.4 - चम्‍किलो.) 2चमक नहुने
Comments (0)

 

ठेट्‌ना [ʈʰeʈ‌na] ना. देखिने (sem. domains: 8.3.3.4 - चम्‍किलो.)
Comments (0)

 

राम्‍ना [ram‍na] ना. 1खस्रो coarse, rough, rugged
(sem. domains: 8.3.6.2 - कडा, खँदिलो, 8.3.2.2 - खस्रो, 8.3.3.4 - चम्‍किलो.)
2चाम्रो tough, dry and hard, stiff
(sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र.)
Comments (0)

 

रुपा [rupa] ना. चाँदी silver
(sem. domains: 1.2.2.3 - धातु, 8.3.3.4 - चम्‍किलो, 5.1 - घरायसी समानहरू, 2.6.1.2 - विहे, 1.2.2 - पर्दाथ, वस्तु.)
Comments (0)