Search results for "गिरफ्‍तारी"

काएल [kaelʌ] ना. 1केर कार cross examination, interrogation (sem. domains: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी.) 2पश्‍चाताप repentance, regret, repent
Comments (0)

 

काएल चोग्‍मा [kaelʌ tsog‍ma] क्रि. प. केर कार गर्नु to interrogate (sem. domains: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी.)
Comments (0)

 

छुप्‍मा [tsʰup‍ma] क्रि. 1बन्‍द गर्नु to close, shut पाङ्‌ठाङ्‌ङिगा डुवारिक्‌ ओचेट्‌नुलोक्‌ छुप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ घरहरूको ढोका राम्रो सँग बन्‍द गर्नु पर्छ। (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 8.3.1.5 - बाङ्गो, 6.6.5.2 - फोटोविज्ञान, 7.3.6.1 - बन्‍द गर्नु, 5.1.1.4 - दराज.) 2खुम्‍चिनु shrink, pucker, wrinkle
आलोट्‌लिङ्‌ मिहिङा टुनाउङ्‌ छुप्‍मा छुट्‌टाडे॥ मेरो लुगा आगोले डढे पछि खुम्‍चिनु खुम्‍चियो। (sem. domains: 3.2.5.7 - कट्टरबाद विश्‍वास.)
3थुन्‍नु imprison, lock up, trap, shut, lock, close, stop up
वाजिलेट्‌चि छुॽयुम्‌ङि छुप्‍माचि कोन्‌युक्‌॥ चल्‍लाहरू खोङ्‍गीमा थुन्‍नु पर्छ। (sem. domains: 3.4.1.4.1 - उत्तेजित.)
4कैद गर्नु (sem. domains: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी.) 5चाउरी पर्नु (sem. domains: 2.6.4.4 - वयस्क.)
Comments (0)

 

रिग्‍मा [rig‍ma] क्रि. 1बेर्नु to twist round, to wrap up, to roll up,
(sem. domains: 3.4.2.1.9 - असन्‍तोष.)
2पछ्याउनु to follow
(sem. domains: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी.)
Comments (0)

 

रेहेक्‍मा [rehek‍ma] क्रि. 1कपाल बाँध्‍नु (sem. domains: 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु.) 2बाँध्‍नु to tie, to tie up, to bind, to fasten
(sem. domains: 4.5.4.2 - आज्ञा पालन नगर्नु, 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
3हतकडी लगाउनु (sem. domains: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी.)
Comments (0)

 

लाप्‍मा [lap‍ma] 1क्रि. समाउनु to catch, to take hold of, to seize
(sem. domains: 6.4.2 - पासो, 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 6.4.5 - माछा मार्नु, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
2क्रि. स्वीकार्नु to receive, to accept, to adopt (sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु.) 3क्रि. भाग लिनु (sem. domains: 4.2.1.3 - सँगै भेट्‌नु.) 4ना. गिरफ्‍तार arrested, captured, detention, seizure
(sem. domains: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी.)
5क्रि. समात्‍नु to catch, to take hold of, to grasp, to seize
, catch, capture, seize, hold
(sem. domains: 4.7.5.1 - अपराध अनुसन्‍धान.)
6क्रि. पक्रनु catch, arrest, seize, grasp
(sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)
7क्रि.वि. अन्‍त्य final, last, final stage, end, finish
(sem. domains: 8.4.5.1.4 - अन्‍तिम.)
8क्रि. लिनु to take, to get hold of, to hold, to get, to grasp, to receive, to accept, to adopt
(sem. domains: 7.2.4.8 - नक्‍सा, 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
9क्रि. सकिनु to be finished, to be completed, to come to an end
(sem. domains: 8.1.8 - पूर्ण, पूरा.)
10क्रि. सक्‍नु to finish, to end, to be able to do
(sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
11क्रि. खिच्‍नु to draw, to pull, to attract
(sem. domains: 7.2.6 - भाग्‍नु, पछ्याउनु.)
Comments (0)

 

सिलाप्‍मा [silap‍ma] क्रि. 1सोध्‍नु to ask, to enquire, to query, to question
(sem. domains: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी, 3.5.1.5 - सोध्‍नु.)
2प्रश्‍न गर्नु (sem. domains: 3.5.4.3 - गाउँखाने कथा, 4.7.5.1 - अपराध अनुसन्‍धान.)
Comments (0)

 

होन्‍मा मिपिमा [hon‍ma mipima] क्रि. प. निस्‍कन नदिनु (sem. domains: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी.)
Comments (0)