Search results for "सुर्ती"

काङ्‌कार [kaŋ‌karʌ] ना. सुर्ती dry tobacco leaf
(sem. domains: 5.2.4 - सुर्ती.)
Comments (0)

 

छुङ्‌मा [tsʰuŋ‌ma] क्रि. 1खोक्‍नु to cough
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.1.2.2 - सूचना, 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु, 2.2.2 - खोक्‍नु, हाछिउँ गर्नु.)
2पोको पार्नु to bundle, to package (sem. domains: 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु, 5.2.4 - सुर्ती, 7.2 - चल्‍नु, 5.4.3.1 - केश कोर्नु.) 3कसिंगर बटुल्‍नु (sem. domains: 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू.)
Comments (0)

 

ठुङ्‌मा [ʈʰuŋ‌ma] क्रि. 1पिउनु to drink, to smoke cigarette, tobacco, etc.
(sem. domains: 1.3.6 - पानीको गुण, 5.2.2.7 - पिउनु, 7.1 - चाल, भाव, 5.2.4 - सुर्ती, 2.1.1.4 - मुख.)
2बसाउनु to cause to sit, to cause to settle
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन.)
Comments (0)

 

पेपार [peparʌ] ना. चुरोट cheroot, cigar, cigarette
(sem. domains: 5.2.3.5 - निषेधित खाना, 5.2.4 - सुर्ती.)
Comments (0)

 

रिक्मा [rikma] क्रि. 1खेद्‍नु to drive, to chase
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन.)
2बेर्नु to wind round, to twist round, to wrap up, to roll up
(sem. domains: 5.2.4 - सुर्ती.)
3पछ्याउनु to following, to back running
Comments (0)

 

सुल्‍पा [sul‍pa] ना. सुल्‍फा sap of hemp, hemp, tobacco filled in a cork-like earthen pipe
(sem. domains: 5.2.4 - सुर्ती.)
Comments (0)

 

हुक्‍का [huk‍ka] ना. हुक्‍का hubble-bubble, hookah
(sem. domains: 5.2.4 - सुर्ती.)
Comments (0)